Dönem 1 Amaç Öğrenim Hedefleri

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ

 

AKADEMİK YIL BAŞLANGICI: 23.09.2013                                      AKADEMİK YIL SONU: 06.06.2014

YARIYIL TATİLİ BAŞLANGICI: 27.01.2014                                           YARIYIL TATİLİ SONU: 07.02.2014

DERS GRUBU

BAŞLANGIÇ

TARİHİ

BİTİŞ

TARİHİ

ARA SINAV

TARİHİ

MAZERET SINAV

TARİHİ

YIL SONU SINAV

TARİHİ

BÜTÜNLEME SINAV

TARİHİ

Tıbba Giriş Ders Kurulu

 

23.09.2013

11.10.2013

11.10.2013

 

 

 

Molekülden Hücreye Ders Kurulu I

 

21.10.2013

29.11.2013

29.11.2013

 

 

 

Molekülden Hücreye Ders Kurulu II

 

02.12.2013

10.01.2014

10.01.2014

 

 

 

Yarıyıl Tatili

(2 Hafta)

27.01.2014

07.02.2014

 

 

 

 

Hücre Biyolojisi Ders Kurulu

 

13.01.2014

28.03.2014

26-27.03.2014*

28.03.2014**

 

 

 

Doku Biyolojisi Ders Kurulu

 

31.03.2014

06.06.2014

02-03-04.2014*

05.06.2014**

12.06.2014*

13.06.2014**

23-24-25-26.06.2014*

27.06.2014**

09-10.07.2014*

11.07.2014**

 

 

 

 

 

 

 

Pratik Sınav :*      Teorik Sınav : **   

 ZORUNLU DERSLER

DERS GRUBU

BAŞLANGIÇ

TARİHİ

BİTİŞ

TARİHİ

ARA SINAV

TARİHİ

MAZERET SINAV

TARİHİ

YIL SONU SINAV

TARİHİ

BÜTÜNLEME SINAV

TARİHİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

23.09.2013

21.05.2014

15.01.2014

21.05.2014

28.05.2014

11.06.2014

25.06.2014

Türk Dili ve Edebiyatı

 

23.09.2013

21.05.2014

 

15.01.2014

21.05.2014

28.05.2014

11.06.2014

25.06.2014

İngilizce

23.09.2013

29.04.2014

17.12.2013

15.04.2014

13.05.2014

27.05.2014

10.06.2014

Enformatik

23.09.2013

29.04.2014

17.12.2013

15.04.2014

13.05.2014

27.05.2014

10.06.2014

 

Seçmeli Ders: Pazartesi günü 15.30-17.20

 

I.Yarıyıl

          Başlangıç: 21.10.2013

                 Bitiş: 06.01.2014

                 Final: 13.01.2014

                 Bütünleme: 20.01.2014

       

II.Yarıyıl

          Başlangıç: 17.02.2014

                 Bitiş: 05.05.2014  

                 Final: 12.05.2014

                 Bütünleme: 26.05.2014 

  

 

GAZİ UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

2013-2014

PHASE I ACADEMIC CALENDER

ONSET OF ACADEMIC YEAR: 23.09.2013                                    END OF ACADEMIC YEAR: 06.06.2014

SEMESTER: 27.01.2014                                                                               END OF SEMESTER: 07.02.2014

 COURSE GROUP

ONSET

TERMINATION

QUIZ DATE

EXCUSE QUIZ

FINAL EXAM DAY

MAKE UP

Introduction To Medicine Committee

 

23.09.2013

11.10.2013

11.10.2013

 

 

 

From Molecule To Cell Committee I

 

21.10.2013

29.11.2013

29.11.2013

 

 

 

From Molecule To Cell Committee II

 

02.12.2013

10.01.2014

10.01.2014

 

 

 

Semester Holıday

27.01.2014

07.02.2014

 

 

 

 

Cell Biology Committee

 

13.01.2014

28.03.2014

26-27.03.2014*

28.03.2014**

 

 

 

Tissue Biology Committee

 

31.03.2014

06.06.2014

02-03-04.2014*

05.06.2014**

12.06.2014*

13.06.2014**

23-24-25-26.06.2014*

27.06.2014**

09-10.07.2014*

11.07.2014**

 

 

 

 

 

 

 

Practical exam:*      Theoretical exam : **   

 

OBLIGATORY COURSES

 

COURSE GROUP

 

ONSET

TERMINATION

QUIZ DATE

EXCUSE QUIZ

FINAL EXAM DAY

MAKE UP

Ataturk’s Principles and History of His Revolutions 

23.09.2013

06.06.2014

15.01.2014

28.04.2014

14.05.2014

26.05.2014

09.06.2014

Turkish Language and Literature 

23.09.2013

06.06.2014

 

15.01.2014

28.04.2014

14.05.2014

26.05.2014

09.06.2014

English

23.09.2013

26.05.2014

17.12.2013

08.04.2014

22.04.2014

06.05.2014

14.05.2014

Informatics

23.09.2013

26.05.2014

17.12.2013

08.04.2014

22.04.2014

06.05.2014

14.05.2014

 

 

Elective Course: Monday, 15:30-17:20

I.Term

Onset: 21.10.2013

Termination: 06.01.2014

Final: 13.01.2014

Make up: 20.01.2014

II.Term

Onset: 17.02.2014

Termination: 05.05.2014  

Final: 12.05.2014

Make up: 26.05.2014

 

 

2013-2014 TIBBA GİRİŞ A Şubesi(23 Eylül - 11 Ekim 2013)

2013-2014 TIBBA GİRİŞ B Şubesi(23 Eylül - 11 Ekim 2013)

Molekülden hücreye 1 A grubu    (21 Ekim- 29 Kasım 2013)

Molekülden hücreye 1 B grubu   (21 Ekim- 29 Kasım 2013)

MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU A GRUBU II  (02 Aralık 2013-  10 Ocak 2014)

MOLEKÜLDEN HÜCREYE DERS KURULU B GRUBU II  (02 Aralık 2013-  10 Ocak 2014) 

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS KURULU A GRUBU  (13 OCAK-28 MART 2014)

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS KURULUB GRUBU (13 OCAK-28 MART 2014)

DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU A Grubu (31 Mart 2014 - 6 Haziran 2014)

DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU B GRUBU (31 Mart 2014 - 6 Haziran 2014)

 

 

INTRODUCTION TO MEDICINE September 23 - October 11, 2013)

From molecule to cell 1   (OCTOBER 21-NOVEMBER 29, 2013)

FROM MOLECULE TO CELL II (DECEMBER 02 2013-JANUARY 10 2014 )

CELL BIOLOGY SCIENCES COMMITTEE (JANUARY 13-MARCH 28, 2014)

TISSUE BIOLOGY COMMITTEE (MARCH 31 -  JUNE 06, 2014)