TARİHÇE

Anabilim Dalımız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, Mayıs 1997’de kurulmuştur. 1994’ten beri Fakültemizde “Adli Tıp” derslerini vermekte olan ve aynı zamanda “Acil Servis Sorumlusu” görevini yürüten Dr. Ali Fuat IŞIK, “Yardımcı Doçent” unvanı ile ilk “Anabilim Dalı Başkanı” olmuştur. Mayıs 1997’den itibaren, Fakültemiz dışında, Gazi Üniversitesi Hukuk ve Diş Hekimliği Fakültelerine “Adli Tıp” dersleri verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Master programlarında “Sağlık Hukuku” dersleri, 1997-2001 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2002-2008 tarihleri arasında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinde “Adli Tıp” dersleri verilmiş olup başta İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kurumlarla periyodik olarak “Adli Tıp” ve “Tıp Hukuku”  konularında eğitim çalışmalarımız devam etmektedir.
            1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Anabilim Dalımızda “Tıpta Uzmanlık Eğitimi” verilmeye başlanmış olup ilk araştırma görevlimiz, Haziran 2001’de “Adli Tıp Uzmanı” unvanını almıştır. Anabilim Dalımızın günümüze kadar yetiştirdiği onbir “Adli Tıp Uzmanı”ndan beşi, çeşitli üniversitelerde “Öğretim Üyesi” olarak görev yapmakta, altısı ise Adli Tıp Kurumu’nda “Uzman” olarak çalışmaktadır. Halen Anabilim Dalımızda üç “Araştırma Görevlisi” eğitimini sürdürmektedir.

            Nisan 2001’de Adli Tıp Uzmanı Dr. Birol DEMİREL, “Öğretim Görevlisi” olarak Anabilim Dalımıza katılmış, 25 Nisan 2005’te Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ali Fuat IŞIK’ ın vefatı sonrasında, Dr. Birol DEMİREL Anabilim Dalı Başkanlığı görevine atanmıştır. Dr. Birol DEMİREL, Aralık 2004’de “Yardımcı Doçent” kadrosuna atanmış, Aralık 2008’de “Doçent”, Şubat 2014’de “Profesör” olmuştur. Prof. Dr. Birol DEMİREL, Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde “Adli Tıp” dersleri vermektedir.            Aralık 2005’de Adli Tıp Uzmanı Dr. Taner AKAR, “Öğretim Görevlisi” olarak Anabilim Dalımıza katılmış, Aralık 2007’de ise “Yardımcı Doçent” kadrosuna atanmış, Mart 2012’de “Doçent” olmuştur. Doç. Dr. Taner AKAR, Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde “Adli Tıp” dersleri vermektedir.

Prof. Dr. Birol DEMİREL ve Doç. Dr. Taner AKAR, aynı zamanda Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde, ikinci görevle çalışmakta olup Anabilim Dalımız Araştırma Görevlileri ve 6. Sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik “Ölü Muayenesi” ve “Otopsi” pratik eğitimlerini yürütmektedir.
            Halen, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ek olarak, Gazi Hastanesi’ne  adli makamlar veya onlar adına hareket eden polis ve jandarma tarafından gönderilen kişilerin; vücut bütünlüğündeki, ruh ve beden sağlığındaki değişimlerin tespiti, meslekte kazanma gücü kaybı, maluliyet ve özürlülük, meslek ve iş kazalarına bağlı hastalık ve arızalar ile tazminata esas olacak raporların ve adli raporların düzenlenmesi hizmetleri Anabilim Dalımızca yürütülmektedir. Ayrıca, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi’nde görev alınmaktadır.