Prof. Dr. Neslihan BUKAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hatice PAŞAOĞLU
Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU

Prof. Dr. Aylin SEPİCİ DİNÇEL
Prof. Dr. Özlem GÜLBAHAR

Doç. Dr. Canan YILMAZ

Doç. Dr. Cengiz KARAKAYA

Öğr. Gör. Dr. Şehri ELBEG