Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma (GNRK) Merkezi

http://www.gnrk.gazi.edu.tr/ 

Üyelikler

 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) Elektromanyetik Alanlar Uluslararası Danışma Komitesi (Electromagnetic Fields International Advisory Committee – EMF IAC) Türkiye Üyeliği Prof. Dr. Nesrin SEYHAN (1999-...) 

 

Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu (ICEMS-International Commission for Electromagnetic Safety) Bilimsel Sekreterya Üyeliği Prof. Dr. Nesrin SEYHAN (2006-...) 

 

NATO STO HFM Paneli Üniversite Temsilciliği (NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu İnsan Faktörleri ve Tıp Paneli) (2007-...) Prof. Dr. Nesrin SEYHAN

 

COST (European Cooperation in Science and Technology) TD1104 Electroporation-based Technologies and Treatments ) MS üyeliği (2015-2016) Prof.Dr. Ayşe Gülnihal CANSEVEN KURŞUN, Uzman Dr. Meriç Arda EŞMEKAYA

Bağlantılar

Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma (GNRK) Merkezi

http://www.gnrk.gazi.edu.tr/ 

 

The Bioelectromagnetics Society  (http://www.bioelectromagnetics.org/)

European BioElectromagnetics Association (http://www.ebea.org/)

 

Electroporation - Bioelectrochemical Society

http://www.bioelectrochemical-soc.org/general/electroporation.php

 

Independent Expert Group of Mobile Phones (IEGMP) –Sir Stewart’s Report

(www.iegmp.org.uk)

 

Medical Collage of Wisconsin (MCW)-Power Lines and Health (www.mcw.edu/gcrc/cop/powerlines-cancer-FAQ/toc.html)

 

Medical Collage of Wisconsin (MCW)-Cellular Phones and Health

www.mcw.edu/gcrc/cop/cell-phone-health-FAQ/toc.html)

 

Medical Collage of Wisconsin (MCW)-Static Fields and Health

(www.mcw.edu/gcrc/cop/static-fields-cancer-FAQ/toc.html)

 

National Instıtute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

(www.niehs.nih.gov/emfrapid/)

 

World Health Organization (WHO) -Electromagnetic Field (EMF) Project

(www.who.int/emf)

 

International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

(www.icnirp.de)

 

International Radiation Protection Administration (IRPA)

(http://irpa.sfrp.asso.fr/)

Federal Communication Commission (FCC)

(www.fcc.gov/oet/rfsafety)

 

Canadian Radiation Protection Board

(www.hc-sc.gc.ca/rpb)

(www.powerwatch.org.uk