Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 13 öğretim üyesi ile aşağıda belirtilen konular öncelikli olmak üzere, birçok klinik ve deneysel alanda bilimsel aktivitelerini göstermektedir.

Oksidatif stres ve Antioksidan Sistemler, Diabetes Mellitus, Kanser, Tümör Belirteçleri, Sülfonilürelerin insülin benzeri etkileri, Apoptozis, Protein sentezi ve yıkımı, Ubikitin sistem, Pürin -pirimidin metabolizması, Enzimlerin saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin araştırılması, Egzersiz kronobiyolojisi, Adezyon molekülleri ve Sitokinler, Sperm analizi konusunda bazı özel teknikler, sperm üretimi ve hormon düzeyleri arasındaki ilişkiler, Membran Defektleri, Eritrosit ve Lökosit Metabolizması, Nöropeptidler.
Anabilim Dalımız tarafından Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II, Dönem III dersleri sürdürülmektedir.

Anabilim dalımızda Tıpta Uzmanlık Sınavı ile gelen araştırma görevlilerimize, Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki programlarla gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize eğitim verilmektedir..