HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİLER,

Bademcik ve Geniz Eti

Baş Boyun Kanseri

Baş dönmesi

Bebeğim duyuyor mu

Burun estetiği

Sigara ve Çocuk Sağlığı

Gürültü ve işitme

Horlama

Kulak çınlaması

Meniere

Saman nezlesi

Sinüzit

Uçuk ve Aft

 

Hastalıklar hakkındaki bilgiler hazırlanırken Türkiye KBB Vakfı'nın internet sitesinden yararlanılmıştır..

 

AMAÇLAR VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği gibi günümüzde tıp bilimi inanılmaz bir hızla gelişmekte ve değişmektedir. Tüm teknolojik bilgiler ve deneyimler anında ve kesintisiz olarak tıp bilimine akmakta ve hızla uygulama alanına girmektedir. Bir anlamda mesleğimiz tüm bilim dallarının edindiği bilgi ve teknolojiyi adeta emerek süratle gelişmektedir.Bu nedenle hekimlik hem gelişmekte hem de zorunlu olarak yan dallara hatta belirli konulara doğru kaymaktadır.Bugün bu zorunluluğu hepimiz hissederek yaşamakta ve uygulamaktayız. Önümüze çeşitli kaynaklardan bilgiler gelmekte ve bunlarında takibi gittikçe zorlaşmaktadır. Bilgi çokluğu ve çalışma şartlarının ağırlığı hekime kendisini yenilemek ve geliştirmek açısından daha az zaman ayırmasına neden olmaktadır.

Tıp fakültelerinin kuruluş amaçları ve görevleri öncelikle hekim yetiştirmek, farklı alanlarda araştırmalar yapmak, uzmanlık eğitimi vermek ve ülkemize sağlık alanında hizmet etmek şeklinde özetlenebilir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültemiz 1979 yılı esas alınarak bu amaç ve görevleri 29 yıldır başarıyla,artan bir ivme ve coşkuyla yapmaktadır.Bugün tıp fakültemiz tüm birimleriyle öncelikli bir referans hastanesi konumuna gelmiştir.Bundan hepimiz gurur duymaktayız.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim dalımızda aynı tarihteki kuruluşundan itibaren heyecanını yitirmeyen ve daima artan bir coşkuyla çalışan birim olmuştur. Kuruluş yıllarından itibaren kısıtlı olanaklarla dahi eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde artan bir grafik çizmiştir. İki öğretim üyesi ile başlayan akademik kadromuzda bugün bilim dalımızın tüm disiplinlerinde eğitim ve hizmet veren öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olarak toplam 26 hekim görev yapmaktadır. Bugün  kulak hastalıklarını ilgilendiren tüm otolojik, nörotolojik ve kafa kaidesi girişimleri, burun ve sinüs hastalıklarını içeren tüm rinolojik, estetik, endoskopik girişimler ile baş-boyun ve boğaz hastalıklarını ilgilendiren ayrıntılı cerrahi girişimler başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Anabilim dalımız kurum içi eğitim kadar kurum dışındaki pratisyen ve uzman meslektaşlarımız  için de 1990 yılından beri çeşitli konularda konferans, seminer, kurs, görsel ve canlı cerrahi uygulamalar şeklinde eğitim programları da  düzenlemektedir. Anabilim dalımız tüm alanlarında her yıl artan bir oranda eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmekte ve sosyal hizmet alanlarında en iyisini yapma çabası göstermektedir.