SAĞLIK HİZMETİ

A. Koruyucu 
B. Tanı ve tedavi 
C. Tetkik 
D. Sağlık Eğitimi

SAĞLIK HİZMETİ

A. KORUYUCU

 • Saha ve poliklinik taramalar
 • Aşılama
 • Prenatal koruma

B. TANI VE TEDAVİ

 • Poliklinik -Ayaktan
  1. Çocuk Acil Poliklinik
  2. Genel Poliklinik
  3. Departman Poliklinik
 • Klinik Yatarak
  1. Yoğun bakım
  2. Yatan hasta servis hizmeti
  3. Girişimsel tedavi sonrası izlem
  4. Acil poliklinik kısa süreli izlem
 • Özellikli sağlık hizmetleri
  1. Kök hücre nakli

C. TETKİK

 • Rutin laboratuvar tetkikleri
 • İleri laboratuvar tetkikleri

D. SAĞLIK EĞİTİMİ

 • Hasta ailelerinin eğitimi
 • Hasta eğitimi
 • Topluma dönük eğitim

EĞİTİM-ARAŞTIRMA

 • Lisans (Tıp Fakültesi öğrencisi)
 • Lisansüstü (Pediatri uzmanı)
 • Yandal uzmanı
 • Meslek içi