GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

Anabilim dalımız akademik faaliyetlerine 1983 senesinde Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr.Aysel Gürler’in rotasyona gelmesiyle başladı. O dönemde fakültemiz özellikle fiziksel alan sıkıntısı içerisinde ve kısıtlı imkanlarla akademik ve rutin faaliyetlerini yürütmeye çalışıyordu. Bu duruma paralel olarak Dermatoloji Anabilim Dalı’nın da Pediatri kliniği içerisinde bir öğretim üyesi odası, toplam 6 hasta yatağı ve kat ofisinden değiştirilen gün ışığı olmayan bir polikliniği vardı.

Doç.Dr.Aysel Gürler’in 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geri dönmesinden sonra 1 Nisan 1984 tarihi itibari ile Doç.Dr.Mehmet Ali Gürer anabilim dalı başkanı olarak göreve başladı. İki yıl süre ile üç asistan ile beraber tek başına eğitim ve rutin faaliyetlerini yürütmeye çalıştı. Gerçekten de tüm fakülte için olduğu kadar anabilim dalımız içinde çok sıkıntılı dönemlerdi.1986 yılında Dr. Meral Bozkurt Yardımcı Doçent olarak akademik kadromuza katıldı. Aynı yılın sonlarında  eski Gazi Hastanesi’ne taşınıldı. Burada daha uygun bir polikliniğimiz ve 13 yataklı bir kliniğimiz oluştu. Şartlarımızın ve fiziksel olanaklarımızın artmasına sevinirken, anabilim dalımız için gerçekten de hiç uygun olmamasına rağmen o dönemdeki dekanlık makamının baskı ve zorlamasıyla yataklı servisimiz Gölbaşı kampusüne taşındı. Bu defa çalışma şartlarımız ortaya çıkan bölünme ve kadro eksikliği nedeniyle daha zorlaştı.

Ancak  1988 senesinin Ekim ayında Prof.Dr.Enver Hasanoğlu’nun fakültemize dekan olarak atanması ve anabilim dalımıza karşı makul, standart, olumlu ve yapıcı bakışı nedeniyle şartlarımız giderek düzeldi. Akademik kadromuz arttı. Bu dönemde sırası ile daha önce anabilim dalımızdan uzman olan Dr.Ayla Gülekon, Dr.Nilsel İlter, Dr.Meltem Önder akademik kadromuza katıldı. Asistan sayımız makul düzeye ulaştı. 1988 yılında ilk PUVA cihazımız çalışmaya başladı. Gerçekten de daha sonra üniversitemiz rektörlüğünü de iki dönem yapan Sayın Hasanoğlu’nun anabilim dalımızın gelişmesindeki katkıları idareci olarak çok büyüktür.

1994 senesinde yeni Gazi Hastanesi’nde önce poliklinik bölümümüz faaliyete girdi, daha sonraki yıllarda ise 26 yataklı bağımsız servisimize kavuştuk. Eğitim ve rutin çalışmalarımız daha verimli, zevkli ve huzurlu bir hale geldi. Geçen yıllar içerisinde yine uzmanlarımızdan Dr.Burhan Aksakal, Dr.Murat Öztaş ve Dr.Esra Adışen akademik kadromuza katıldı. Araştırma görevlisi sayımız ona ulaştı. Bugün anabilim dalımız TUS’da Türkiye’nin en çok tercih edilen Dermatoloji klinikleri arasında olup, çok yüksek puan alan hekimlere uzmanlık verme özelliğini taşımaktadır.

Araştırma olanaklarımızda yıllar içerisinde giderek gelişti. Öğretim üyelerimiz geçen yıllar içerisinde bir taraftan akademik gelişimlerini sürdürürken diğer taraftan da  gerek yurt içi, gerekse yurt dışında yapılan kongre ve simpozyumlara katılarak sayısız tebliğler yaptılar. Dünya dermatolojisi ile yakın bilimsel ve sosyal ilişkiler kurdular. Anabilim dalımız pek çok yurt içi ve yurt dışı kongreyi ve  toplantıyı düzenlemenin haklı gururunu taşıdı.

Dermatoloji biliminin dünyadaki gelişimine paralel olarak kliniğimizde de üniteler açıldı ve geliştirildi. Fototerapi ünitemiz bugün iki adet UVA, bir adet Dar band UVB ve bir adet de UVA 1 cihazı ile son derece verimli olarak çalışmakta ve pek çok hastaya hizmet vermektedir. Bunun yanında Dermatolojik Cerrahi, Kontakt Dermatit, Dermoskopi, Mantar laboratuarı, Saç hastalıkları üniteleri çalışmalarına devam etmektedir. Anabilim dalımız Psoriazis tedavisinde de Türkiye’de bir merkez durumundadır. Ülkenin her yerinden psoriazis polikliniğine gelen hastalar modern yöntemlerle tedavi edilmekte ve sağlıklarına kavuşturulmaktadırlar.

Gazi Dermatoloji ailesi bugün altı profesör, bir doçent ve 10 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ve yeterli sayıda yardımcı kadro ile akademik ve rutin faaliyetlerini günümüz koşullarına uygun olarak başarı ile sürdürmektedir ve geleceğe ümitle bakmaktadır…