Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Tarihçesi

Anabilim dalımız akademik faaliyetlerine 1983 senesinde Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde başladı. O dönemde Anabilim Dalımızın Pediatri kliniği içerisinde bir öğretim üyesi odası, toplam 6 hasta yatağı ve kat ofisinden değiştirilen gün ışığı olmayan bir polikliniği vardı.

1986 yılı sonlarında eski Gazi Hastanesi’ne taşınıldı. Burada daha uygun bir polikliniğimiz ve 13 yataklı bir kliniğimiz oluştu. Bu dönemde bir süre yataklı servisimiz Gölbaşı kampusüne taşındı.

1988 yılında ilk PUVA cihazımız çalışmaya başladı.

1994 senesinde yeni Gazi Hastanesi’nde önce poliklinik bölümümüz faaliyete girdi, daha sonraki yıllarda ise bağımsız servisimize kavuştuk. Dermatoloji biliminin dünyadaki gelişimine paralel olarak kliniğimizde de yeni üniteler açıldı.

Fototerapi ünitemiz bugün 2 adet UVA, 1 adet dar band UVB ve 1 adet de UVA 1 cihazı ile son derece verimli olarak çalışmakta ve pek çok hastaya hizmet vermektedir. Bunun yanında Dermatolojik Cerrahi, Kontakt Dermatit, Dermaskopi, Mantar Laboratuarı, Saç Hastalıkları üniteleri çalışmalarına devam etmektedir.

Gazi Dermatoloji Ailesi bugün 7 profesör, 2 doçent ve 9 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ve yeterli sayıda yardımcı kadro ile akademik ve rutin faaliyetlerini sürdürmekte ve giderek güçlenen kadrosuyla geleceğe ümitle bakmaktadır…