DİJİTAL TIP EĞİTİMİ UYGULAMALARI KURULU

      KURUL ETKİNLİKLERİ

 

Prof Dr. Serdar KULA (BAŞKAN)

Prof. Dr. Akif Muhtar ÖZTÜRK

Prof. Dr. Tuğba TUNÇ

Prof. Dr. I.İrem BUDAKOĞLU

Prof. Dr. Halim SONCUL

Prof. Dr. Tuncay PEKER

Doç. Dr. Cengiz KARAKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN

İhsan Selçuk YURTTAŞ    (Dönem 2Öğrencisi)

Ahmed BOFANA            (Dönem 3 Öğrencisi)

Taha YILDIRIM                (Dönem 3 Öğrencisi)

     

DERS ÇAKIŞMALARININ ÖNLENMESİ

SÖZLÜ SINAV PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM

KLİNİK BECERİ UYGULAMALARI VİDEO ANLATIM

 

DİJİTAL TIP EĞİTİMİ UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ