Değerli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri,

Pandemi dönemi Akademik Takvimi, eğitim koordinatörlüğü tarafından çalışılmış, ilgili birimlerin görüşleri alınarak Fakülte Kurulunda değerlendirilmiş ve her dönem için 05.05.2020 tarih ve 2020-07 sayılı Fakülte Kurulu kararı ile akademik  takvim belirlenmiştir.

Tüm dönemler için teorik dersler senkron ve asenkron olarak uzaktan öğretimle Haziran ayının ilk haftasına kadar tamamlanacaktır. Uzaktan eğitim döneminde özel koşulları nedeni ile sisteme erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerin, ilgili dönem koordinatörlüğüne bilgi vererek E-Blok derslikleri ve eğitim odalarında bulunan bilgisayarlardan dersleri izleyebilmeleri için akademik takvimin başına 1-14 Haziran 2020 tarihleri arasında sınırlı olmak üzere süre tanımlanmıştır.

15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan DÖNEM 1, 2, 3, 4 ve 5 ‘in 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Pandemi Dönemi Yoğunlaştırılmış Akademik Takvimleri ilan edildiği şekli ile Fakülte Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Hekimliğe giriş uygulamalarında yer alan Dönem I,II ve III Klinik Beceri Eğitimi sınavı sosyal mesafe kurallarının uygulanmasında sıkıntı olabileceği ve simüle hasta gerektirmesi nedeniyle yapılmayacaktır. KBE sınav notu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için sadece pandemi dönemi ile sınırlı olmak kaydı ile tam not üzerinden değerlendirilmesi ve eksik kalan uygulamaların gelecek sene tamamlanması kararı da Fakülte Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

Dönem I, II ve III Öğrencileri için;

 1. Akademik takvimlerinizde de görüldüğü üzere, komite sınavlarınız tek gün içinde ayrı sınavlar olarak yapılacak ve ayrı olarak puanlandırılacaktır.
 2. Sınavlarınız yapılırken sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Her öğrencimize maske verilecektir. Bu nedenle sınavlarınız Dekanlık binamızda mevcut olan 11 amfimiz ve öğrenci laboratuvarlarımız (Histoloji Lab., Fizyoloji Lab. ve Biyokimya Lab.) kullanılarak yapılacaktır.
 3. Öğrencilerimizin hangi sınav salonunda gireceği ilgili dönem koordinatörü tarafından ilan edilecektir. Her öğrenci sınava ilan edilen amfide girmekle yükümlüdür.
 4. Sınav Binasına girişte öğrencilerimiz sadece kimlik, cep telefonu ve cüzdanları ile alınacaktır. Öğrencilerimiz çanta, bavul, ders notu… vb. malzemeler ile sınav binasına alınmayacaktır.
 5. Sınavların uygulamaları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde sizlerle paylaşılacaktır.
 6. Akademik takvimde görülen ders tartışma saatleri online olarak belirli kurallar çerçevesinde yapılacaktır. Konu ile ilgili bilgiler sizlerle ilerleyen günlerde Dönem Koordinatörünüz tarafından paylaşılacaktır.

Dönem 4 ve 5 klinik dönem Öğrencileri için;

 

 1. Asenkron ve senkron şekilde teorik dersler anlatılmakta olduğu için, dönem 4 ve dönem 5 öğrencilerine uygulamalı dönemde teorik ders anlatılmayacaktır.

 

 1. 15 Haziran 2020, Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin başlangıç tarihi olarak belirlenmiştir.

 

 1. Bu süreçte de sosyal mesafe kuralları geçerli olacaktır.

 

 1. Teorik derslerin anlatılmış olması nedeniyle staj süreleri kısaltılmıştır.

 

 1. Eğitim yarım kalan stajdan başlamak üzere sınav tarihleri de içinde olacak şekilde takvime yerleştirildiği gibi yapılacaktır.

 

 1. Dönem 4; İç Hastalıkları 25 iş günü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 25 iş günü, Genel Cerrahi 15 iş günü, Kadın Hastalıkları ve Doğum 15 iş günü, Kardiyoloji- Göğüs Hastalıkları - Radyoloji 15 iş günü (Kardiyoloji 6, Göğüs hast. 6, Radyoloji 3 gün) olarak belirlenmiştir. Sınav günleri de staj sürelerinin içine dahil edilmiştir.           

 

 1. Dönem 5; 15 günlük stajlar 7 gün, 10 günlük stajlar 4 gün, 5 günlük stajlar 3 gün olarak yapılandırılmış olup, sınav günleri de staj sürelerinin içine dahil edilmiştir.

 

PANDEMİ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMLERİ 

Dönem 1, 2 ve 3 Pandemi Dönemi Akademik Takvimi

Dönem 4 Pandemi Dönemi Akademik Takvimi

Dönem 5 Pandemi Dönemi Akademik Takvimi