Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim – Öğretimi ve Sınav Yönergesi, 05.09.2017 tarih ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 17.05.2018 tarih ve 06 sayılı Gazi Üniversitesi Senatosunda kabul edilen Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları Yönergesine göre hazırlanmıştır.

 İlgili yönetmelik ve yönergelerin hükümleri açık ve nettir. Fakültemiz yönergesi gereği yürütülecek olan bütünleme sınavları ile ilgili ilk üç dönemde okuyan öğrencilerimizden gelen sorular, söz konusu yönetmelik ve yönergelerin iyi okunmamasından kaynaklı kafa karışıklıkları olduğunu ortaya koymuş ve koordinatörler kurulu tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

  • 22-23 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Dönem 1 bütünleme sınavına; 
  • Dönem 1 de okuyan FF ve FD alan öğrenciler girebilecektir. 
  • Dönem 3’ü bitirmiş ancak Dönem 1’i DD veya DC ile geçen ve AGNO* ’su 2.0 olmayan öğrenciler de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim – Öğretimi ve Sınav Yönergesinin  18. Maddesinin 4. Bendi gereğince,  sınav tarihinden en geç 5 gün önce öğrenci işlerine dilekçe vererek bu sınava girebileceklerdir**.  
  • 25-26 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Dönem 2 bütünleme sınavına; 
  • Dönem 2 de okuyan FF ve FD alan öğrenciler girebilecektir. 
  • Dönem 3’ü bitirmiş ancak Dönem 2’yi DD veya DC ile geçen ve AGNO*’su 2.0 olmayan öğrenciler de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim – Öğretimi ve Sınav Yönergesinin 18. Maddesinin 4. Bendi gereğince, sınav tarihinden en geç 5 gün önce öğrenci işlerine dilekçe vererek bu sınava girebileceklerdir**.   
  • 4-5 Temmuz 2019 tarihine yapılan Dönem III bütünleme sınavına
  • Dönem 3 de okuyan FF ve FD alan öğrenciler katılabilecektir. 
  • 29-30 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Dönem III bütünleme sınavına; 

o Dönem 3’ü bitirmiş ancak Dönem 3’ü DD veya DC ile geçen ve AGNO*’su 2.0 olmayan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim – Öğretimi ve Sınav Yönergesinin 18. Maddesinin 4. Bendi gereğince, sınav tarihinden en geç 5 gün önce öğrenci işlerine dilekçe vererek bu sınava girebileceklerdir**.  

* 05.09.2017 tarih ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 16 (Ağırlıklı yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalaması) hükmüne göre hesaplanır

** Aynı yönetmelik, Madde 10- (12) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile başardıkları dersleri tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

                                                                                                                                              Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı