Aşağıda linki bulunan İntörn Doktor Çalışma yönergesinin 20. Maddesi (9.) bendi gereği (İntörn doktorların, intörn uyum kursuna katılımı zorunlu olup mezuniyet aşamasında katılımını belgelemelidir.) 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan uyum kursuna tüm gün katılım zorunludur.

İntörn doktorlar eğitim sonrası 17:00 itibari ile staj yaptıkları Anabilim Dallarında göreve başlayacaklardır.

İntörn doktorların konuya hassasiyet göstermesi olası hak kayıplarının önüne geçmesi açısından önemlidir.

DEKANLIK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTOR ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dönem 6 - Oryantasyon Programı

Tarih: 1 Temmuz 2019       

 Saat: 09.00- 16.30

Yer: Dekanlık 6. Kat Toplantı Salonu

 

Saat

 

 

Konu

Süre

09.00-09.50

Dekan

Dekan Yardımcısı

Dönem VI Koordinatörleri

 

Tanışma

Dönem -6 yönergesi bilgilendirme

İntern temsilcilerinin secimi

İnternlerin görüşleri

1 saat

10.00-11.50

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hekimliğe Başlarken:

Hastane Enfeksiyonlarını

Nasıl Önleyebiliriz? 

 

2 saat

12.00-12.50

Biyokimya AD.

Mikrobiyoloji AD.

Radyoloji AD.

Kan Bankası

 

Uygun örnek isteme, alma ve gönderme

 

1 saat

12.50-13.30

 

Öğle Arası

 

13.30-15.00

Sağlık Hukuku

Av.Ece SİNDEL

Hekimlerin hukuki sorumlulukları

Adli rapor

Malpraktis

1 saat 30 dk

15.00-16.30

Hastane Başhekimlik

- Bilgi işlem

- Kalite Koordinatörlüğü

- Güvenlik md

- Sivil savunma

- Faturalandırma Epikriz

- Dosya, Arşiv

 

 

GÜTF Tıp Fakültesi Hastanesi Genel işleyişi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hastane Afet Planı- Kodlar (mavi, beyaz, pembe vd)

1 saat 30 dk