2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II AKADEMİK TAKVİMİ

 

NÖROLOJİK BİLİMLER DERS KURULU ( 19 Eylül - 04 Kasım 2016 )

NEUROLOGICAL SCIENCES COMMITTEE (19 September – 06 November 2016)

SOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU (07.11.2016 - 30.12.2016)

RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEMS COMMITTEE (07 November – 30 December 2016)

SİNDİRİM VE METABOLİZMA DERS KURULU ( 2 OCAK – 10 MART 2017)

DIGESTIVE SYSTEM AND METABOLISM(02 JANUARY – 10 MARCH 2017)

 

Klinik Beceri Öğrenim Rehberleri