Lisans Dersleri İçin Tıklayınız>>

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ REHBERİ

ANA 701: Anatomi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Dersleri-1 : ( 6 0 6)
• Dersin Kapsamı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi 1. yıl öğrencilerine her hafta öğretim üyeleri tarafından teorik anatomi bilgilerini artırmak amacı ile anatomi dersleri anlatılır. 
• Dersin Yeri: Anatomi Seminer salonu veya Öğretim üyesi ofisi ve Anatomi laboratuarı
• Dersin Süresi: 1 yıl
• Dersin Öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
• Dersin İçeriği: 
Anatomi terminoloji Eklemler hakkında genel bilgi 
Kemik hakkında genel bilgiler Klinik anatomi 
Neurocranium ve viscerocranium kemikleri Temporomandibuler eklem
Columnae vertebralis Columnae vertebralis eklemleri 
Göğüs iskeleti Göğüs eklemleri
Üst taraf kemikleri Üst taraf eklemleri
Alt taraf kemikleri Alt taraf eklemleri
Kaslar hakkında genel bilgiler Baş-boyun, ense ve sırt kasları
Plexus cervicalis Omuz kasları, axilla ve plexus brachialis
Üst taraf kasları Kalça kasları ve plexus lumbosacralis
Alt taraf kasları

ANA 702: Anatomi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Dersleri-2 : ( 6 0 6)
• Dersin Kapsamı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi 2. yıl öğrencilerine her hafta öğretim üyeleri tarafından teorik anatomi bilgilerini artırmak amacı ile anatomi dersleri anlatılır. 
• Dersin Yeri: Anatomi Seminer salonu veya Öğretim üyesi ofisi ve Anatomi laboratuarı
• Dersin Süresi: 1 yıl
• Dersin Öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
• Dersin İçeriği:
Dış burun ve burun boşluğu Larynx ve trachea 
Göğüs duvarı yapıları Pektoral bölge ve meme
Diaphragma Akciğer ve plevra
Kalp ve mediastinum Dolaşım sistemi (damarlar)
Kalbin iletim sistemi Ağız, pharynx ve oesophagus
Karın kasları ve karın boşluğu Karın arka duvarı yapıları 
Periton Mide, ince ve kalın bağırsaklar 
Karaciğer ve safra yolları Dalak ve pankreas
Aorta abdominalis ve VCI Klinik anatomi

ANA 703: Anatomi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Dersleri-3 : ( 6 0 6)
• Dersin Kapsamı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi 3. yıl öğrencilerine her hafta öğretim üyeleri tarafından teorik anatomi bilgilerini artırmak amacı ile anatomi dersleri anlatılır. 
• Dersin Yeri: Anatomi Seminer salonu veya Öğretim üyesi ofisi ve Anatomi laboratuarı
• Dersin Süresi: 1 yıl
• Dersin Öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
• Dersin İçeriği:
Böbrek, üreter ve mesane Pelvis-perineum
Kadın ve erkek genital organları Beyin, beyin zarları ve damarları
Omurilik,omurilik zarları ve damarları Thalamus ve Rhinencephalon 
Kranial sinirler Periferik sinir sistemi
Otonom sinir sistemi Genel duyular ve duyu yolları
Koku organı ve koku yolları Tat organı ve tat yolları
İşitme organı ve işitme yolları Görme organı ve görme yolları
Denge organı ve iç kulak Deri ve eklentileri
Klinik anatomi
ANA 711 Makale Saati (2 0 2): 
• Dersin Kapsamı: Yurtta ve dünyada yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Türkiye’de veya dünyada saygın dergilerde yayınlanan makaleler tartışılır. Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri makale saatine katılarak o günkü sunulan makaleleri dinler, kendisinden sunması istenen makaleleri sunar. O günkü konuda tartışmalara katılır. 
• Dersin Yeri: Anatomi Seminer Salonu
• Dersin Süresi: 1 yıl 
• Dersin Öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
• Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anatomi ABD tüm öğretim üyeleri

ANA 712 Seminer (1 0 1): 
• Dersin Kapsamı: Anatomi açısından güncel konular ve ilginç olguların sunumu
• Dersin Yeri: Anatomi Seminer Salonu
• Dersin Saati: Her hafta Çarşamba 11.30-12.20 saatleri arasında 
• Dersin Süresi: 1 yıl 
• Dersin Öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
• Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anatomi ABD tüm öğretim üyeleri

ANA 720 Tez Danışmanlığı (2 0 2): 
Dersin kapsamı: Öğretim üyelerinin danışmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık olarak gerçekleştirdiği faaliyetleridir.
Dersin Yeri: Anatomi tez danışmanı öğretim üyesinin ofisi 
Dersin saati: Pazartesi günü saat 13.30-15.20 arasında (veya öğretim üyesinin bildirdiği saatte) yapılır. Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesine verilen ders saatleri arasında çakışma olursa, aynı ders o haftanın uygun olan başka saatinde yapılır.
Dersin süresi: 2 yıl
Dersin öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri 
Dersin sorumlusu öğretim üyesi: Tez danışmanı öğretim üyesi; danışmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık iki teorik ders dışı faaliyet yüküne eşdeğerdir.
Dersin İçeriği:
Uzmanlık öğrencisinin tez konusu hakkında literatür bilgisinin geliştirilmesi ve dökümantasyonu
Teze ait materyal metod bilgisinin öğretilmesi, kurulması ve geliştirilmesi
Sonuçların değerlendirilmesi
Tezin yazılması

ANA 730 Araştırma planlama ve değerlendirme dersi (2 0 2):
• Dersin Kapsamı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencileri, Anabilim dalımızda her ay yapılan bu toplantıya katılarak Anatomi eğitim-öğretiminin yapılış şeklinin ve eğitim-öğretimin daha iyi olması için yapılması gereken işlemleri tartışıldığı, Anabilim dalımızdaki araştırmaların planlanıp değerlendirilmesi yapıldığı bu toplantılarda bir anatomistin neleri yapmasının gerekliliğini öğrenir.
• Dersin Yeri: Anatomi Seminer Salonu
• Dersin Saati: Her hafta Perşembe 08.30-10.20 saatleri arasında
• Dersin Süresi: 1 yıl 
• Dersin Öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
• Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anatomi ABD tüm öğretim üyeleri

ANA 741 Öğrenci laboratuarı hazırlık dersi (1 2 2):
• Dersin Kapsamı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencileri, Fakültemiz Dönem II öğrencilerine Anatomi laboratuarında kadavra üzerinde gösterilecek konuların laboratuardan önceki hazırlığına katılırlar. 
• Dersin Yeri: Anatomi Laboratuarı
• Dersin Süresi: 1 yıl
• Dersin Öğrencisi: Anatomi Uzmanlık Eğitimi öğrencileri 
• Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anatomi ABD tüm öğretim üyeleri
• Dersin İçeriği: 
Yüzün mimik kasları, çiğneme kasları Uyluk bölgesi kasları
Boyun bölgesi yüzeyel yapıları Bacak kasları
Hyoid üstü ve hyoid altı kasları Ayak kasları 
Boyun bölgesi derin grup kasları Ense ve sırt yüzeyel kasları
Plexus cervicalis Ense ve sırt derin kasları
Omuz kasları, pektoral bölge ve meme Göğüs duvarı yapıları
Axilla ve plexus brachialis Kalp ve mediastinum
Kol kasları Akciğer ve plevra
Önkol kasları Dış burun ve burun boşluğu 
El kasları Larynx ve trachea
Gluteal bölge kasları Diafragma
Plexus lumbosacralis Ağız, pharynx ve oesophagus
Böbrek, üreter ve mesane Karın kasları ve karın boşluğu
Periton Mide, ince ve kalın bağırsaklar 
Karaciğer ve safra yolları Karın arka duvarı yapıları
Dalak ve pankreas Pelvis-perineum
Kadın ve erkek genital organları Beyin, beyin zarları ve damarları
Omurilik, omurilik zarları ve damarları Kranial sinirler

ANA 704 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Rotasyoner Tıpta Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerine Verilen Anatomi Dersleri (2 1 3)                                       

 • ·     Dersin Kapsamı: Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalında uzmanlaşma eğitimi alan ve rotasyonla Anatomi Anabilim dalında görevlendirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencilerine her hafta öğretim üyeleri tarafından teorik ve pratik anatomi bilgilerini artırmak gayesi ile anatomi dersleri anlatılır. Ayrıca rotasyoner Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencileri, Dönem II öğrencilerine ilgili ders kurullarında yaptırılan pratik laboratuarlarına katılırlar. 
 • ·     Dersin Yeri: Anatomi Seminer Salonu ve Anatomi Laboratuarı
  • ·      Dersin Saati: Pazartesi 10:30-12:20, Pazartesi ve Salı 15.30 – 17.20, Çarşamba 11.30-12.20 ve 13.30 – 17.20, Perşembe 10:30-12:20 ve 16.30-17:20, Cuma 13.30 – 17.20 saatleri arasında yapılır.
  • ·     Dersin Süresi: 1 ay
  • ·     Dersin Öğrencisi: Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı rotasyoner Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
   • ·     Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anatomi ABD tüm öğretim üyeleri
   • ·     Dersin İçeriği:

        Anatomi terminoloji                                          Solunum sistemi                                          Üreme sistemi

        İskelet sistemi                                                     Dolaşım sistemi                                           Endokrin sistem

        Eklem sistemi                                                     Sindirim Sistemi                                           Sinir sistemi

        Kas sistemi                                                          Boşaltım sistemi                                          Duyu organları

 

ANA 705 Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı Rotasyoner Tıpta Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerine Verilen Anatomi Dersleri (1 2 2) 
• Dersin Kapsamı: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dalında uzmanlaşma eğitimi alan ve rotasyonla Anatomi Anabilim dalında görevlerdirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencilerine her hafta öğretim üyeleri tarafından teorik ve pratik anatomi bilgilerini artırmak gayesi ile anatomi dersleri anlatılır. Ayrıca rotasyoner Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencileri, Dönem II öğrencilerine ilgili ders kurullarında yaptırılan pratik laboratuarlarına katılırlar.
• Dersin Yeri: Anatomi Seminer Salonu ve Anatomi Laboratuarı
• Dersin Süresi: 2 ay
• Dersin Öğrencisi: Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı rotasyoner Tıpta Uzmanlık Eğitimi öğrencileri
• Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anatomi ABD tüm öğretim üyeleri
• Dersin İçeriği: 
Anatomi terminoloji Kaslar hakkında genel bilgiler
Deri ve ekleri Periferik sinir sistemi
Baş-boyun yüzeyel yapıları Dolaşım sistemi
Üst ve alt ekstremite yüzeyel yapıları Ayak anatomisi
Karpal tunel ve el anatomisi Klinik anatomi
Gövdenin yüzeyel yapıları

ANATOMİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ HAFTALIK ÇİZELGESİ

Saat

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

08.30-09.20

ANA
701
702
703

ANA
701
702
703

ANA
701
702
703

ANA 730

 

09.30-10.20

 

10.30-11.20

ANA
701
702
703

ANA
701
702
703

 

ANA
701
702
703

 

ANA 712

11.30-12.20

 

13.30-14.20

ANA 720

ANA 711

ANA 704
ANA 705

ANA 741

 

14.30-15.20

 

15.30-16.20

ANA 741

 

ANA
701
702
703

 

16.30-17.20