GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ “TÜRKÇE VE İNGİLİZCE PROGRAMI

EĞİTİM SORUMLULARI VE YARDIMCILARI (KOORDİNATÖRLER KURULU)

15.02.2018

 

Başkoordinatör                                  Prof.Dr. Anıl ONAN                                      Kadın Hast. ve Doğum A.D.

Başkoordinatör Yardımcısı                   Prof.Dr. Işıl İrem BUDAKOĞLU                     Tıp Eğitimi A.D.

(İNG.)Başkoordinatör Yrd.                  Prof.Dr. M.Ali ERGÜN                                   T. Genetik A.D.

(İNG.)Başkoordinatör Yrd.                  Doç.Dr. L. Arzu ARAL                                    İmmünoloji A.D.

Dönem I Koordinatörü                      Doç.Dr. Canan DEMİRTAŞ                          T. Biyokimya A.D.

Dönem I Koordinatör Yrd.                   Öğr.Gör.Dr. Asiye UĞRAŞ DİKMEN              Halk Sağlığı A.D.

Dönem I Koordinatör Yrd.                   Doç.Dr. Atiye Seda YAR SAĞLAM                T. Biyoloji A.D.

(İNG.)Dönem I Koordinatör Yrd.         Doç.Dr. Cengiz KARAKAYA                          Tıp Eğitimi ve Bil. A.D.

Dönem II Koordinatörü                     Prof.Dr. Çiğdem ÖZER                                 Fizyoloji A.D.

(İNG.)Dönem II Koordinatör Yrd.        Doç.Dr. Aylin SEPİCİ DİNÇEL                       T. Biyokimya A.D.

Dönem II Koordinatör Yrd.                  Öğr.Gör.Dr. Gökçe Sevim ÖZTÜRK FİNCAN T. Farmakoloji A.D.

Dönem II Koordinatör Yrd.                  Öğr.Gör.Dr. Şehri ELBEG                               T. Biyokimya A.D.

Dönem II Koordinatör Yrd.                  Doç.Dr. Elçin Özgür BÜYÜKATALAY           Biyofizik A.D.

Dönem III Koordinatörü                   Doç.Dr. İlyas OKUR                                      Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.

Dönem III Koordinatör Yrd.                 Doç.Dr.Güldal YILMAZ                                 T.Patoloji A.D.

(İNG.)Dönem III Koordinatör Yrd.      Doç.Dr. Pınar UYAR GÖÇÜN                        T. Patoloji A.D.

Dönem III Koordinatör Yrd.                 Doç.Dr. Ergin DİLEKÖZ                                T. Farmakoloji A.D.

Dönem III Koordinatör Yrd.                 Öğr.Gör.Dr. Salih TOPAL                               KardiyolojiA.D.

Dönem III Koordinatör Yrd.                 Uzm.Dr. H.Zeynep BATUR ÇAĞLAYAN       Nöroloji A.D.

Dönem IV Koordinatörü                    Prof.Dr. İdil YENİCESU                               Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.

(İNG.)Dönem IV Koordinatör Yrd.      Prof.Dr. Gülten TAÇOY                                  Kardiyoloji A.D.

Dönem IV Koordinatör Yrd.                 Doç.Dr. Deniz KARÇAALTINCABA              Kadın Hast. ve Doğum A.D.

Dönem IV Koordinatör Yrd.                Yrd.Doç.Dr. Arzu OKUR                                Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.

 (İNG.)Dönem IV Koordinatör Yrd.     Öğr.Gör.Dr. Kürşat DİKMEN                          Genel Cerrahi A.D.

Dönem V Koordinatörü                     Prof.Dr. Cüneyt KURUL                               Göğüs Cerrahisi A.D.

Dönem V Koordinatör Yrd.                  Prof.Dr. Akif Muhtar ÖZTÜRK                        Ortopedi ve Trav. A.D.           

Dönem V Koordinatör Yrd.                  Doç.Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN                Enfeksiyon Hast. A.D.            

Dönem V Koordinatör Yrd.                  Doç.Dr. Yusuf Hakan ÇAVUŞOĞLU              Çocuk Cerrahisi A.D.

(İNG.)Dönem V Koordinatör Yrd.       Yrd.Doç.Dr. M. Cüneyt ÖZMEN                     Göz Hast. A.D.

Dönem VI Koordinatörü                    Doç.Dr. Fikret BİLDİK                                 Acil Tıp A.D.

Dönem VI Koordinatör Yrd.                 Doç.Dr. Asife ŞAHİNARSLAN                       Kardiyoloji A.D.

Dönem VI Koordinatör Yrd.                 Doç.Dr. Ebru ARHAN                                     Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.

(İNG.)Dönem VI Koordinatör Yrd.      Doç.Dr. İsa KILIÇASLAN                               Acil Tıp A.D.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü       Doç.Dr. H. İlke ÖNEN

Sınav Merkezi Sorumluları                           Prof.Dr. M. Ali ERGÜN          Prof.Dr. Mustafa KAVUTÇU

Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.                           Öğr.Gör.Dr. Özlem COŞKUN

Öğrenci İşleri Şefi                                          Songül TUNCAL                    

 

Furkan Alp EREN                   Fakülte Temsilcisi

Esra AKKURT                        Dönem 1 Türkçe Tıp Temsilcisi

Ramazan Ensar GARİP            Dönem 1 İngilizce Tıp Temsilcisi

Onur MERT                            Dönem 2 Türkçe Tıp Temsilcisi

Oğuzhan ÖMEROĞLU            Dönem 2 İngilizce Tıp Temsilcisi

Ceren İlayda KAMA                Dönem 3 Türkçe Tıp Temsilcisi

Gülsüm Sueda KAYACAN      Dönem 3 İngilizce Tıp Temsilcisi

Oğuz DİKİLİTAŞ                    Dönem 4 Türkçe Tıp Temsilcisi

Ayşenur KOZLU                     Dönem 4 İngilizce Tıp Temsilcisi

Murat KAYKAÇ                     Dönem 5 Türkçe Tıp Temsilcisi

Şeyma Yüsra SOĞANDA        Dönem 5 İngilizce Tıp Temsilcisi

Çağla TUNCEL                       Dönem 6 Türkçe Tıp Temsilcisi

Nail ZELYURT                       Dönem 6 İngilizce Tıp Temsilcisi

 

 

MEZUNİYET ÖNCESİ KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ