Endokrinoloji ÇEP

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI  ABD-  ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA BD İÇ HASTALIKLARI 

UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

 

 İÇ HASTALIKLARI- ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA BİLİM DALI  ÖĞRETİM  ÜYELERİ

1-      Doç.Dr.Müjde Aktürk (Bilim Dalı Başkanı)

2-      Prof. Dr. Metin Arslan

3-      Prof. Dr. Nuri Çakır

4-      Prof.Dr.Göksun Ayvaz

5-      Prof.Dr.İlhan Yetkin

6-      Prof.Dr.Ayhan Karakoç

7-      Prof.Dr.Füsun Baloş Toruner

8-      Doç.Dr.Alev Eroğlu Altınova

  

Konu

Görev Analizi

Öğrenim Hedefi

Ön hipofiz ve Hipotalamus Hastalıkları

Ön hipofiz ve hipotalamus  bölgesi hastalıklarının, etyopatogenez,   tanı, tedavi ve izlemi konusunda bilgi ve beceri kazanma

 

 •  
 • Hipofiz yetmezliğini        tanımlayabilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliğinin        nedenlerini sayabilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği        belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği  tanı kriterlerini söyleyebilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği        tedavisinde temel prensipleri ve sık kullanılan ilaçları tanımlayabilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği klinik        bulgularına tanıyabilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği        nedenlerine göre ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Hipofiz tanısında        kullanılan testleri yorumlayabilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği        tedavisini yönetebilme
 •  
 • Hipofiz yetmezliği olup        cerrahi uygulanacak olgularda tedaviyi yönetebilme

 

 Hipofiz tümörleri

Hipofiz tümörlerinin klinik özellikleri, tanı yöntemleri   ve tedavileri hakkında bilgi ve beceri kazanma

 

 •  
 • Hipofiz        tümörlerinin  patogenezini        açıklayabilme
 •  
 • Ailesel hipofiz tümör        sendromlarını sayabilme
 •  
 • Hipofiz adenomlarını        sınıflayabilme
 •  
 • Hipofiz tümörlerinin        belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Hipofiz tümörleri        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hipofiz tümörleri        tedavisinde temel prensipleri cerrahi          

            uygulama   kriterlerini ve sık

            kullanılan   ilaçları 

              tanımlayabilme

 •  
 • Hipofiz tümörlerinin klinik bulgularınıtanıyabilme
 •  
 • Fonksiyonel hipofiz        adenomları için tarama ve dinamik testleri değerlendirebilme ve        yorumlayabilme
 •  
 • Görme alanını        değerlendirebilme
 •  
 • Hipofiz MRG  değerlendirebilme
 •  
 • Hipofiz tümörü için        cerrahiye verilecek olguların, cerrahi sırası ve sonrasında tedavisinin        yönetilmesi
 •  
 • Hipofiz        tümörlerinin  tedavi ve izleminin        yönetilmesi

 

Hiperprolaktinemi

Hiperprolaktinemi nedenleri,  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri   hakkında bilgi ve beceri kazanma

 

 •  
 • Hiperprolaktinemiyi        tanımlayabilme
 •  
 • Hiperprolaktinemi        nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Hiperprolaktinemi        belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Hiperprolaktinemi        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hiperprolaktinemi        ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Hiperprolaktinemi        tedavisinde temel prensipleri cerrahi uygulama kriterlerini ve sık        kullanılan ilaçları

              tanımlayabilme

 •  
 • Galaktore muayenesini        yapabilme
 •  
 • Hiperprolaktinemi tanısı        için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Görme alanını        değerlendirebilme
 •  
 • Hipperprolaktinemi için cerrahiye verilecek olguların,cerrahi sırası ve sonrasında tedavisinin yönetilmesi
 •  
 • Hiperprolaktineminin        medikal

tedavisi ve izleminin   yönetilmesi

 

Erişkinde büyüme hormonu eksikliği

Erişkinlerde büyüme hormonu eksikliği,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini tanımlayabilme
 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini tanısında kullanılan laboratuvar testlerini        sayabilme
 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini tedavisinde temel prensipleri ve  kullanılan ilaçları

      tanımlayabilme

 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini tanısı için testleri değerlendirebilme ve        yorumlayabilme
 •  
 • Erişkinlerde büyüme        hormonu eksikliğini medikal         tedavisi ve izlemini için uygun merkezlere yönlendirme

Akromegali

Büyüme hormonu fazlalığı, nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        nedenlerini sıralayabilme
 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        yan etkilerini sayabilme
 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        tedavisinde temel prensipleri 

            ve  kullanılan ilaçları ve yan

              etkilerini tanımlayabilme

 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        tanısı için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Büyüme hormonu fazlalığı        cerrahi ve medikal  tedavisi ve        izlemini için uygun merkezlere yönlendirme

Adrenokortikotropik hormon(ACTH) eksikliği

Adrenokortikotropik hormon(ACTH) eksikliği,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) eksikliği nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) eksikliği belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) eksikliği tanısında kullanılan laboratuvar testlerini        sayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) eksikliği ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 •  Adrenokortikotropik hormon(ACTH)        eksikliği tedavisinde temel prensipleri          ve  kullanılan ilaçları ve        yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) eksikliği tanısı için testleri değerlendirebilme ve        yorumlayabilme
 •  
 •  Adrenokortikotropik hormon(ACTH)        eksikliği  tedavisi ve        izlemini  yönetebilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) eksikliği   olan        olgularda ,başka nedenlerle uygulanabilecek cerrahi sırasında hormon        replasman tedavisini yönetebilme

Cushing Sendromu

( ACTH salgılayan hipofiz adenomu)

Adrenokortikotropik hormon(ACTH) fazlalığı ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) fazlalığı nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) fazlalığı belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) fazlalığı tanısı ve ayırıcı tanısında kullanılan        laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) fazlalığı ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 •  Adrenokortikotropik hormon(ACTH)        fazlalığı tedavisinde temel prensipleri          cerrahi tedavi kriterleri         ve  kullanılan ilaçları ve        yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) fazlalığı  tanısı        için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Hipofiz MRG değerlendirebilme
 •  
 • Adrenokortikotropik        hormon(ACTH) fazlalığı   tedavisi        ve izlemini  yönetebilme

Gonadotropin eksikliği

Gonadotrpin eksikliği ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Gonadotropin eksikliği        nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Gonadotropin eksikliği        belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Gonadotropin eksikliği        anısı ve ayırıcı tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Gonadotropin eksikliği        ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Gonadotropin eksikliği        tedavisinde temel prensipleri ve         kullanılan ilaçları ve yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Sekonder seks        karekterlerini değerlendirme  ve        genital muayene yapabilme
 •  
 • Gonadotropin        eksikliği  tanısı için testleri        değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 •  Gonadotropin  tedavisi için yönlerdirme ve        izlemini  yönetebilme

 

Tiroid –stimulating    hormon(TSH) eksikliği

TSH  eksikliği   ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı   yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgi    ve beceri kazanma

 

 •  
 • TSH eksikliği        nedenlerini sırayabilme
 •  
 • TSH eksikliği belirti ve        bulgularını sıralayabilme
 •  
 • TSH eksikliği anısı ve        ayırıcı tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • TSH eksikliği ayırıcı        tanısını yapabilme
 •  
 • TSH  eksikliği tedavisinde temel        prensipleri ve  kullanılan        ilaçları ve yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • TSH eksikliği  tanısı için testleri değerlendirebilme        ve yorumlayabilme
 •  
 • TSH eksikliği tedavisini        ve izlemini yönetebilme

 

Tiroid –stimulating hormon(TSH) salgılayan hipofiz adenomları

TSH salgılayan hipofiz adenomları,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • TSH salgılayan hipofiz        adenomlarının belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • TSH salgılayan hipofiz        adenomlarının , tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • TSH salgılayan hipofiz        adenomlarının  ayırıcı tanısını        yapabilme
 •  
 • TSH salgılayan hipofiz        adenomlarının  tedavisinde temel        prensipleri cerrahi   uygulama        kriterlerini ve sık kullanılan ilaçları tanımlayabilme
 •  
 • TSH salgılayan hipofiz        adenomları tanısı için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Görme alanını        değerlendirebilme
 •  
 • Hipofiz MRG        değerlendirebilme
 •  
 • Cerrahiye verilecek        olguların,cerrahi sırası ve sonrasında tedavisinin yönetilmesi

 

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Diabetes insipidus  tanımlayabilme
 •  
 • Diabetes insipidus        nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Diabetes insipidus        patofizyolojisini açıklayabilme
 •  
 • Diabetes insipidus        belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Diabetes insipidus        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Diabetes insipidus        ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Diabetes insipidus        tedavisinde temel prensipleri ve sık kullanılan ilaçları tanımlayabilme
 •  
 • Diabetes insipidus        tanısı için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Cerrahiye verilecek        olguların,cerrahi sırası ve sonrasında tedavisinin yönetilmesi
 •  
 • Diabetes insipidus,        medikal   tedavisi ve izleminin        yönetilmesi

Uygunsuz  Anti Diüretik Hormon   (ADH) sendromu

Uygunsuz ADH sendromu ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Uygunsuz ADH        sendromunu  tanımlayabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH sendromu        nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH sendromu        patofizyolojisini açıklayabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH sendromu        belirti ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH sendromu        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH sendromu        ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH        sendromu  tedavisinde temel        prensipleri ve sık kullanılan ilaçları tanımlayabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH sendromu        tanısı için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Uygunsuz ADH sendromu,        medikal   tedavisi ve izleminin        yönetilmesi

 

Hipotiroidi

Tiroid hormon eksikliği ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Hipotiroidi nedenlerini        sırayabilme
 •  
 • Hipotiroidi belirti ve        bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Hipotiroidi tanısı ve        ayırıcı tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hipotiroidi ayırıcı        tanısını yapabilme
 •  
 • Hipotiroidi  tedavisinde temel prensipleri ve  kullanılan ilaçları ve yan etkilerini        tanımlayabilme
 •  
 • Hipotiroidi  tanısı için testleri değerlendirebilme        ve yorumlayabilme
 •  
 • Tiroid USG        değerlendirebilme
 •  
 • Hipotiroidi  tedavisi ve izlemini  yönetebilme
 •  
 • Gebelikte, hipotiroidi        tedavisini yönetebilme

 

Tirotoksikozis

Tiroid hormon fazlalığı ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri hakkında bilgi  ve beceri   kazanma

 

 •  
 • Tirotoksikozis        nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Tirotoksikozis belirti        ve bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Tirotoksikozis  tanısı ve ayırıcı tanısında kullanılan        laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Tirotoksikozis  ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Tirotoksikozis  tedavisinde temel prensipleri        cerrahiye verme kriterlerini ve         kullanılan ilaçları ve yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Tirotoksikozis tanısı        için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Graves oftalmopatisini        değerlendirme,uygun olguları göz hastalıkları bölümüne yönlendirme
 •  
 • Tiroid sintigrafisi ve        İyot 131 tutulum testini         değerlendirebilme
 •  
 • Tirotoksikozis  tedavisi ve izlemini  yönetebilme
 •  
 • Gebelikte, Tirotoksikozis        tedavisini yönetebilme

 

Tiroiditler

Akut,subakut ve kronik tiroiditlerin  ,nedenleri    klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Akut,subakut ve kronik        tiroiditlerin   nedenlerini        sırayabilme
 •  
 • Akut,subakut ve kronik        tiroiditlerin   belirti ve        bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Akut,subakut ve kronik        tiroiditlerin   tanısı ve ayırıcı        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Akut,subakut ve kronik        tiroiditlerin   ayırıcı tanısını        yapabilme
 •  
 • Akut,subakut ve kronik        tiroiditlerin   tedavisinde temel        prensipleri cerrahiye verme kriterlerini ve  kullanılan ilaçları ve yan etkilerini        tanımlayabilme
 •  
 • Akut, subakut ve kronik        tiroiditlerin  tanısı için        testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Tiroid USG        değerlendirebilme
 •  
 • Tiroid sintigrafisi ve        İyot 131 tutulum testini         değerlendirebilme
 •  
 • Akut,subakut ve kronik        tiroiditlerin  tedavisi ve        izlemini  yönetebilme

 

 

Guatrlar

a) Ötiroid guatrlar

 

Ötiroid diffüz,nodüler guatr   nedenleri    ve klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri hakkında   bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Ötiroid        diffüz,nodüler  guatr   nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Ötiroid diffüz,nodüler        guatr  belirti ve bulgularını        sıralayabilme
 •  
 • Ötiroid        diffüz,nodüler  guatr  tanısı ve ayırıcı tanısında kullanılan        laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Ötiroid        diffüz,nodüler   guatr   ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Ötiroid        diffüz,nodüler  guatr   tedavisinde temel prensipleri        cerrahiye verme kriterlerini ve         kullanılan ilaçları ve yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Ötiroid        diffüz,nodüler  guatr   tanısı için testleri        değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Tiroid USG        değerlendirebilme
 •  
 • Tiroid sintigrafisi  değerlendirebilme
 •  
 • Nodüle tanısal yaklaşımı        yapabilme
 •  
 • Ötiroid        diffüz,nodüler   guatrların    tedavisi ve izlemini  yönetebilme

 

Guatrlar

b) Toksik guatrlar

Toksik diffüz,nodüler guatr  ,nedenleri    klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Toksik diffüz,nodüler        guatr   nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Toksik diffüz,nodüler        guatr   belirti ve bulgularını        sıralayabilme
 •  
 • Toksik diffüz,nodüler        guatr   tanısı ve ayırıcı        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Toksik diffüz,nodüler        guatr   ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Toksik diffüz,nodüler        guatr   tedavisinde temel        prensipleri cerrahiye verme kriterlerini ve  kullanılan ilaçları ve yan etkilerini        tanımlayabilme
 •  
 • Toksik diffüz,nodüler        guatr   tanısı için testleri        değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Tiroid USG        değerlendirebilme
 •  
 • Tiroid sintigrafisi  değerlendirebilme
 •  
 • Nodüle tanısal yaklaşımı        yapabilme
 •  
 • Toksik        diffüz,nodüler  guatrların  tedavisi ve izlemini  yönetebilme

 

Tiroid kanserleri

Tiroid kanserleri ,nedenleri  klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri izlemleri hakkında bilgi  ve   beceri kazanma

 

 •  
 • Tiroid kanserleri  nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Tiroid kanserlerini        sınıflayabilme
 •  
 • Tiroid kanseri   belirti , bulgularını ve        komplikasyonlarını sıralayabilme
 •  
 • Tiroid kanserleri tanısı        ve ayırıcı tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Tiroid kanserleri   ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Tiroid kanserleri  tedavisinde temel prensipleri        cerrahiye verme ve radyoaktif iyot tedavisi kriterlerini ve yan        etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Tiroid kanserleri  tanısı için testleri değerlendirebilme        ve yorumlayabilme
 •  
 • Tiroid USG        değerlendirebilme
 •  
 • Tiroid sintigrafisi  değerlendirebilme
 •  
 • Tiroid nodülüne  tanısal yaklaşımı yapabilme
 •  
 • Tiroid  ince iğne biyopsisini değerlendirme
 •  
 • Tiroid kanserlerinin        tedavisi için uygun merkezlere yönlendirme ve izlemini  yönetebilme

 

 

Adrenal korteks hastalıkları

a) Cushing sendromu

Adrenal korteks hastalıkları  ,nedenleri    klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında   bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Cushing sendromu  nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Cushing sendromu  belirti, bulgularını ve        komplikasyonlarını sıralayabilme
 •  
 • Cushing sendromu   tanısı ve ayırıcı tanısında        kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Cushing sendromu   ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Cushing sendromu  tedavisinde temel prensipleri        cerrahiye verme ve medikal tedavi kriterlerini ve yan etkilerini        tanımlayabilme
 •  
 • Cushing sendromu  tanısı için testleri değerlendirebilme        ve yorumlayabilme
 •  
 • Adrenal bez görüntüleme        incemelerini değerlendirme
 •  
 • Cushing sendromu   tedavisi için uygun merkezlere        yönlendirme ve cerrahi sırası ve sonrasında medikal tedaviyi ve        izlemini  yönetebilme

 

Adrenal korteks hastalıkları

b) Mineralokortikoid fazlalığı

 

 •  
 • Mineralokortikoid        fazlalığı nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Mineralokortikoid        fazlalığı belirti , bulgularını ve komplikasyonlarını sıralayabilme
 •  
 • Mineralokortikoid        fazlalığı   tanısı ve ayırıcı        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Mineralokortikoid        fazlalığı  ayırıcı tanısını        yapabilme
 •  
 • Mineralokortikoid        fazlalığı tedavisinde temel prensipleri cerrahiye verme ve radyoaktif        iyot tedavisi kriterlerini ve yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Mineralokortikoid        fazlalığı  tanısı için testleri        değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Adrenal bez görüntüleme        incemelerini değerlendirme
 •  
 • Mineralokortikoid        fazlalığı  tedavisi için uygun        merkezlere yönlendirme ve cerrahi sırası ve sonrasında medikal tedaviyi        ve izlemini  yönetebilme

 

Adrenal korteks hastalıkları

c)Adrenal insidentaloma

 

 •  
 • Adrenal kitleleri        sınıflayabilme
 •  
 • Adrenal        insidentaloma   tanısı ve ayırıcı        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Adrenal        insidentaloma  ayırıcı tanısını        yapabilme
 •  
 • Adrenal insidentaloma        tedavisinde temel prensipleri cerrahiye verme ve izleme kriterlerini        tanımlayabilme
 •  
 • Adrenal        insidentaloma  tanısı için        testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Adrenal bez görüntüleme        incemelerini değerlendirme
 •  
 • Adrenal insidentaloma tedavisi        için uygun merkezlere yönlendirme ve cerrahi sırası ve sonrasında        medikal tedaviyi ve izlemini yönetebilme

 

Adrenal korteks hastalıkları

d) Adrenal yetmezlik

 

 •  
 • Adrenal yetmezlik        nedenlerini sırayabilme
 •  
 • Adrenal yetmezlik        belirti, bulgularını ve komplikasyonlarını sıralayabilme
 •  
 • Adrenal yetmezlik  tanısı ve ayırıcı tanısında kullanılan        laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Adrenal yetmezlik   ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Adrenal yetmezlik        tedavisinde temel prensipleri acil ve uzun süreli tedavisi kriterlerini        ve yan etkilerini tanımlayabilme
 •  
 • Adrenal yetmezlik  tanısı için testleri değerlendirebilme        ve yorumlayabilme
 •  
 • Adrenal yetmezlik acil        ve uzun süreli tedavisini yönetebilme
 •  
 • Adrenal yetmezlik olan        olgularda başka nedenlerle uygulanacak cerrahi sırasında ve sonrasında        medikal tedaviyi ve izlemini yönetebilme

 

Adrenal korteks hastalıkları

e) Konjenital adrenal hiperplazi

 

 •  
 • Sık görülen konjenital        adrenal hiperplazileri sırayabilme
 •  
 • Sık görülen konjenital adrenal        hiperplazileri  belirti ,        bulgularını ve komplikasyonlarını sıralayabilme
 •  
 • Sık görülen konjenital        adrenal hiperplazileri  tanısı ve        ayırıcı tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Sık görülen konjenital        adrenal hiperplazileri ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Sık görülen konjenital        adrenal hiperplazileri         tedavisinde temel prensipleri medikal  tedavi kriterlerini ve yan etkilerini        tanımlayabilme
 •  
 • Sık görülen konjenital        adrenal hiperplazileri   tanısı        için testleri değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Sık görülen konjenital        adrenal hiperplazilerin , uzun süreli tedavisini yönetebilme
 •  
 • Sık görülen konjenital        adrenal hiperplazili olguların gebelik sırasında medikal tedaviyi ve        izlemini  yönetebilme

 

 

Feokromositoma

Katekolamin salgılayan tümörlerin,nedenleri, klinik   özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Katekolamin salgılayan        tümörleri sırayabilme
 •  
 • Feokromositoma ile        birlikte olan sendromları sıralayabilme
 •  
 • Feokromositoma belirti ,        bulgularını ve komplikasyonlarını sıralayabilme
 •  
 • Feokromositoma tanısı ve        ayırıcı tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Feokromositoma ayırıcı        tanısını yapabilme
 •  
 • Feokromositoma  tedavisinde temel prensipleri cerrahi        tedaviye hazırlama kriterlerini         tanımlayabilme
 •  
 • Feokromositoma   tanısı için testleri        değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 •  
 • Feokromositoma cerrahi        öncesi hazırlık ve cerrahi sırasında         medikal  tedaviyi        yönetebilme

 

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus,sınıflaması, klinik   özellikleri,komplikasyonlarının tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri   hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Diabetes mellitus        sınıflamasını  sayabilme
 •  
 • Diabetes mellitus tanı        kriterlerini sayabilme
 •  
 • Tip 1 ve Tip 2 Diabetes        mellitusun patofizyolojisini açıklayabilme
 •  
 • Diabetes mellitus  belirti , bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Diabetes mellitus akut        ve kronik komplikasyonları sayabilme
 •  
 • Diabetes mellitus ve        komplikasyonları tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Diabetes mellitus akut        komplikasyonlarının tedavi kriterlerini tanımlayabilme
 •  
 • Diabetes mellitus kronik        komplikasyonların değerlendirme ,yönlendirme tedavi kriterlerini        tanımlayabilme
 •  
 • Diabetes mellitus  tedavisinde temel        prensipleri(beslenme,egzersiz,ilaç) medikal tedavi ve yan        etkilerini   tanımlayabilme
 •  
 • Diabetes  mellitus ve komplikasyonlarının        (akut,kronik) tedavilerinin yönetebilme
 •  
 • Diabetes mellituslu        olguların, cerrahi öncesi hazırlık ve cerrahi sırasında  medikal  tedaviyi yönetebilme
 •  
 • Gebe olgularda diabetes        tedavisini yönetebilme
 •  
 • Toplumda riskli        kişilerde ,diabetes mellitus için koruyucu önlemleri alma

 

Hipoglisemi

Hipoglisemi,nedenleri, klinik   özellikleri,komplikasyonlarının tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri   hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Hipoglisemi        nedenlerini  sayabilme
 •  
 • Hipoglisemi  tanı kriterlerini sayabilme
 •  
 • Hipoglisemi  belirti , bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Hipoglisemi ayırıcı        tanısını yapabilme
 •  
 • Hipoglisemi        tanısında  ve ayırıcı tanısında        kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hipogliseminin acil  tedavi kriterlerini tanımlayabilme
 •  
 • Hipoglisemi nedenleri        ayırıcı tanısını yapabilme
 •  
 • Hipogliseminin acil        tedavisini yönetebilme

 

Lipoprotein metabolizması    hastalıkları

Lipoprotein metabolizması bozuklukları ,sınıflaması,   klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında   bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Önemli        lipoproteinleri  sıralayabilme
 •  
 • Lipoprotein        metabolizmasını açıklayabilme
 •  
 • Lipoprotein        metabolizması  rahatsızlıklarını        sayabilme
 •  
 • Sekonder lipoprotein        metabolizma rahatsızlıklarını sıralayabilme
 •  
 • Lipoprotein        metabolizması bozuklukları için tarama kriterlerini sayabilme
 •  
 • Lipoprotein        metabolizması bozuklukları tanısında kullanılan laboratuvar testlerini        sayabilme
 •  
 • Lipoprotein metabolizma        bozuklukları  tedavisinde temel        prensipleri(farmakolojik olan, olmayan) medikal tedavi ve yan        etkilerini   tanımlayabilme
 •  
 • Lipoprotein metabolizma        bozuklukları  ,tanısı ve        tedavisini yönetebilme toplumda koruyucu önlemleri alma

Obezite

Obezite , klinik özellikleri,komplikasyonlarının tanı   yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Obezite tanımını ve  ölçümleri ve değerlendirmesini  sayabilme
 •  
 • Enerji dengesinin        fizyolojik düzenlenmesini açıklayabilme
 •  
 • Obezitenin nedenlerini        sıralayabilme
 •  
 • Obezitenin        komplikasyonları sayabilme
 •  
 • Obezite ve        komplikasyonları tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Obezite tedavisinde        temel prensipleri(beslenme,egzersiz,ilaç) medikal tedavi ve yan        etkilerini   tanımlayabilme
 •  
 • Obezite  tedavisinde cerrahi  tedavi kriterlerini sayabilme
 •  
 • Obezitenin        değerlendirilmesinde ve tanısında kullanılan antropometrik ölçümleri        yapabilme
 •  
 • Obezite tedavisini        yönetebilme
 •  
 • Toplumda riskli        kişilerde, obezite  için koruyucu        önlemleri alma

 

Erkek hipogonadizmi

Erkek hipogonadizmi,tanımı, klinik özellikleri, tanı   yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Erkek hipogonadizmi        tanımı yapabilme
 •  
 • Erkek hipogonadizmi        sınıflamasını sayabilme
 •  
 • Erkek hipogonadizmi  belirti, bulgularını sıralayabilme
 •  
 • Erkek hipogonadizmi        tanısında kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Erkek hipogonadizm        tedavisinde temel prensipleri, medikal tedavi ve yan etkilerini   tanımlayabilme
 •  
 • Sekonder seks        karekterlerini belirleyebilme
 •  
 • Genital muayeneyi        yapabilme
 •  
 • Erkek hipogonadizmi        medikal tedavisini ve izlemini yönetebilme

 

Jinekomasti

Jinekomasti,tanımı , klinik özellikleri, tanı yöntemleri   ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi    ve beceri kazanma

 

 •  
 • Jinekomasti  tanımı yapabilme
 •  
 • Jinekomasti nedenlerini        sayabilme
 •  
 • Jinekomasti tanısında        kullanılan laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Jinekomasti tedavisinde        yaklaşımı ve temel prensibleri tanımlayabilme
 •  
 • Jinekomasti muayenesini        yapabilme
 •  
 • Jinekomastiye yaklaşımı        yönetebilme

 

Cinsiyet gelişme bozuklukları

Cinsiyet gelişme bozuklukları, klinik özellikleri, tanı   yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi ve beceri kazanma

 

 •  
 • Seksüel gelişmeyi        tanımlayabilme
 •  
 • Seksüel gelişme        bozukluklarını sınıflayabilme
 •  
 • Klinefelter sendromu, patofizyolojisi        ve klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • Turner sendromu, patofizyolojisi        ve klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • Cinsiyet farklılaşma        bozuklukları tanısı ve ayırıcı tanısı için laboratuvar testlerini        sayabilme
 •  
 • Cinsiyet farklılaşma,        tedavi yaklaşımı ve temel prensibleri ,uygun merkezlere yönledirme        kriterlerini  tanımlayabilme
 •  
 • Sekonder seks        karekterlerini değerlendirme ve genital muayeneyi yapabilme
 •  
 • Cinsiyet gelişme bozuklularına        yaklaşımı yapabilme ve uygun merkezlere yönlendirebilme

 

Paratiroid bez  hastalıkları

a) Primer Hiperparatiroidizm

Paratiroid bez hastalıkları nedenleri , klinik   özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Kalsiyum dengesini        düzenleyen hormonları sayabilme
 •  
 • PTH salgı        düzenlenmesini  açıklayabilme
 •  
 • Hiperkalsemi        nedenlerini  sınıflayabilme
 •  
 • Primer        hiperparatiroidizmin ,patofizyolojisini belirti ve klinik özelliklerini        sayabilme
 •  
 • Primer        hiperparatiroidizmin tanısı ve ayırıcı tanısı için laboratuvar        testlerini sayabilme
 •  
 • Primer        hiperparatiroidizmin tedavi yaklaşımı ve temel prensibleri ,medikal        tedavi  ve yan etkileri   tanımlayabilme
 •  
 •  Primer hiperparatiroidizmin cerrahi        tedavisi için kriterleri sayabilme
 •  
 • Kemik mineral dansite        ölçümünü değerlendirme
 •  
 • MIBI paratiroid        sintigrafisini değerlendirme
 •  
 • Primer        hiperparatiroidizme cerrahi ve medikal yaklaşımı yapabilme ve uygun        merkezlere yönlendirebilme

 

Paratiroid bez  hastalıkları

b) Hipoparatiroidizm

 

 •  
 • Hipokalsemi patofizyolojisini        açıklayabilme
 •  
 • Hipoparatiroidi        nedenlerini  sayabilme
 •  
 • Hipoparatiroidizmin        belirti ve klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • Hipoparatiroidizmin        tanısı ve ayırıcı tanısı için laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hipoparatiroidizmin        tedavi yaklaşımı ve temel prensibleri ,acil ve uzun süreli medikal        tedavi  ve yan etkileri   tanımlayabilme
 •  
 • Hipoparatiroidizme ,acil        ve uzun süreli medikal yaklaşımı yapabilme ve yönetibilme

 

Kalsiyum metabolizma bozuklukları    hastalıkları a) Hiperkalsemi

Kalsiyum metabolizma bozuklukları, nedenleri , klinik   özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Paratiroid hormonla        ilişkisiz, hiperkalsemi nedenlerini         sayabilme
 •  
 • Hiperkalsemi        ,patofizyolojisini belirti ve klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • Hiperkalsemi tanısı ve        ayırıcı tanısı için laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hiperkalsemi tedavi        yaklaşımı ve temel prensibleri ,acil ve uzun süreli medikal tedavi  ve yan etkileri   tanımlayabilme
 •  
 • Hiperkalsemiye tanısal        yaklaşımı yapabilme
 •  
 • Hiperkalseminin acil        tedavisini yönetebilme

 

Kalsiyum metabolizma bozuklukları    hastalıkları b) Hipokalsemi

 

 •  
 • Hipokalsemi        nedenlerini  sayabilme
 •  
 • Hipokalsemi        ,patofizyolojisini belirti ve klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • Hipokalsemi tanısı ve        ayırıcı tanısı için laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Hipokalsemi tedavi        yaklaşımı ve temel prensibleri ,acil ve uzun süreli medikal tedavi  ve yan etkileri   tanımlayabilme
 •  
 • Hipokalsemiye tanısal        yaklaşımı yapabilme
 •  
 • Hipokalseminin acil        tedavisini yönetebilme

Osteoporoz

Osteoporoz    nedenleri, klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri   hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Osteoporoz tanımını        yapabilme
 •  
 • Osteoporoza bağlı        gelişen kırıklarda risk faktörlerini sayabilme
 •  
 • Osteoporoz riskini        artıran durumları ve hastalıkları sayabilme
 •  
 • Osteoporoz  tanısı için laboratuvar testlerini        sayabilme
 •  
 • Osteoporoz tedavi        yaklaşımı ve temel prensibleri ,medikal tedavi  ve yan etkileri   tanımlayabilme
 •  
 • Kemik mineral dansite        ölçümünü değerlendirme
 •  
 • Osteoporoz tedavisi ve        izlenimini yönetebilme

 

Kemiğin Paget hastalığı

Kemiğin Paget hastalığı    nedenleri, klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri   hakkında bilgi  ve beceri kazanma

 

 •  
 • Kemiğin Paget hastalığı        tanımını yapabilme
 •  
 • Kemiğin Paget hastalığı        patofizyolojisini açıklayabilme
 •  
 • Kemiğin Paget        hastalığının klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • Kemiğin Paget        hastalığı  tanısı için laboratuvar        testlerini sayabilme
 •  
 • Kemiğin Paget        hastalığına  tedavi yaklaşımı ve        temel prensibleri ,medikal tedavi         ve yan etkileri          tanımlayabilme
 •  
 • Direkt kemik        radyografilerini değerlendirebilme
 •  
 • Kemik sintigrafisini        değerlendirebilme
 •  
 • Kemiğin Paget        hastalığının tedavisi ve izlenimini yönetebilme

 

Multiple Endokrin Neoplazi (MEN) Sendromları

MEN sendromları , klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve   tedavileri izlemleri hakkında bilgi  ve   beceri kazanma

 

 •  
 • MEN sendromları tanımını        yapabilme ve bileşinlerini sayabilme
 •  
 • MEN sendromlarının        klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • MEN sendromları  tanısı için laboratuvar testlerini        sayabilme
 •  
 • MEN sendromu  tedavi yaklaşımı ve temel prensibleri        , cerrahi ve medikal tedavi  ve        yan etkileri   tanımlayabilme
 •  
 • MEN        sendromlarının,tanısı, tedavisi ve izlenimini yönetebilme

 

Poliglandüler otoimmün Sendromlar

Poligandüler otoimmün sendromların, klinik özellikleri,   tanı yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi ve beceri kazanma

 

 •  
 • Poligandüler        otoimmün  sendromların tanımını        yapabilme ve bileşinlerini sayabilme
 •  
 • Poligandüler        otoimmün  sendromlarının klinik        özelliklerini sayabilme
 •  
 • Poligandüler        otoimmün  sendromları  tanısı için laboratuvar testlerini        sayabilme
 •  
 • Poligandüler        otoimmün  sendromu  tedavi yaklaşımı ve temel prensibleri        ,medikal tedavi  ve yan        etkileri   tanımlayabilme
 •  
 • Poligandüler        otoimmün  sendromlarının,tanısı,        tedavisi ve izlenimini yönetebilme

 

Nöroendokrin tümörler

Nöroendokrin tümörlerin, klinik özellikleri, tanı   yöntemleri ve tedavileri izlemleri hakkında bilgi ve beceri kazanma

 

 •  
 • Nöroendokrin tümörlerin        genel özelliklerini  sıralayabilme
 •  
 • Nöroendokrin tümörlerin        sınıflamasını sayabilme
 •  
 • Sık görülen        Carsinoid  sendromların klinik        özelliklerini sayabilme
 •  
 • Pankreatik endokrin        tümörlerin klinik özelliklerini sayabilme
 •  
 • Nöroendokrin        tümörlerin   tanısı ve        lokalizasyonu için laboratuvar testlerini sayabilme
 •  
 • Nöroendokrin        tümörlerin  tedavi yaklaşımı ve        temel prensibleri , cerrahi ve medikal tedavi  ve yan etkileri   tanımlayabilme
 •  
 • Nöroendokrin tümörlerin        ,tanısı, tedavisi ve izlenimini yönetebilme

 

  

İÇ HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ENDOKRİNOLOJİ YETERLİLİK İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

İşlem

Sayı

Anamnez alma ve hasta dosyası hazırlama

50

Endokrinolojide   kullanılan dinamik testlerin yorumlanması

30

Tiroid USG ve Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi İzleme

5

Tiroid disfonksiyonu olan hastanın tanı, tedavi ve takibi

30

Diabetli hastanın açısından tarama, tedavisi ve takibi

30

Hipofizer  hastalığı olan hastanın   tanı, tedavi ve takibi

10

Adrenal   bez bozukluğu olan hastanın tanı, tedavi ve   takibi

10

Hipertansiyonu olan hastanın tanı, tedavi ve takibi

10

Obezitesi olan hastanın tanı, tedavi ve takibi

10

Hiperlipidemisi olan hastanın tanı, tedavi ve takibi

10

Kalsiyum   metabolizması bozukluğu  ve osteoporozu   olan hastanın tanı, tedavi ve takibi

10

Glukokortikoid kullanan hastaların takibi

3

Seminer sunma

1

Makale sunma

2

Kongre,   sempozyum ve panel katılımı

1

Ulusal bir   dergide bilimsel yayına katkı

1

SCI   kapsamındaki dergilerde bilimsel yayına katkı

1

Endokrinoloji   alanında tez hazırlamak

1