Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dönem 6 - Oryantasyon Programı

 

Tarih: 2 Temmuz 2018       

 Saat: 09.00- 16.30

Yer: Dekanlık 6. Kat Toplantı Salonu

 

Saat

 

 

Konu

Süre

09.00-09.50

Dekan

Dekan Yardımcısı

Dönem VI Koordinatörleri

 

Tanışma

Dönem -6 yönergesi bilgilendirme

İntern temsilcilerinin secimi

İnternlerin görüşleri

1 saat

10.00-11.50

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hekimliğe Başlarken:

Hastane Enfeksiyonlarını

Nasıl Önleyebiliriz? 

 

2 saat

12.00-12.50

Adli Tıp AD

Hekimlerin hukuki sorumlulukları

Adli rapor

Malpraktis

1 saat

12.50-14.00

 

Öğle Arası

 

14.00-14.50

Biyokimya AD.

Mikrobiyoloji AD.

Radyoloji AD.

Kan Bankası

Uygun örnek isteme, alma ve gönderme

1 saat

15.00-16.30

Hastane Başhekimlik

- Bilgi işlem

- Hemşirelik hizmetleri md

- Güvenlik md

- Sivil savunma

GÜTF Tıp Fakültesi Hastanesi Genel işleyişi

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hastane Afet Planı- Kodlar (mavi, beyaz, pembe vd)

2 saat