Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN (Dekan)

Prof. Dr. İlhan YETKİN

Prof. Dr. Gürsel Levent OKTAR

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK

Doç. Dr. İlyas OKUR

Doç. Dr. Gökçe Sevim ÖZTÜRK FİNCAN

Dr. Öğr. Üyesi Berçin TARLAN