Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2021 Tarihli 2021/02 sayılı toplantısında, Kurul bünyesinde bulunan Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim konseyi Başkanlığına seçilmiştir.

İlhan’ın 4 yıl boyunca görev yapacağı Konsey, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veteriner, Hemşirelik vb.) Fakültelerinin Dekanlarından oluşmakta, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir.