Fakültemiz ev sahipliğinde Ankara'daki 11 Tıp Fakültesi Dekanı birarada idik. Tıp Eğitimi, Akademik Yükseltgenme Süreçleri, Olası İşbirliklerini konuştuğumuz çok başarılı ve verimli bir toplantı yaptık.                                             

Prof.Dr. Mustafa Necmi İLHAN
                  DEKAN