Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1982 yılında Acil Yardım ve Trafik hastanesinde kurulmuştur. Anabilim dalının ilk yataklı servisi 1985 yılında Gölbaşı hastanesinde hizmete girmiştir. 1986 yılında Beşevler’de Tıp Fakültesi Hastanesi’nin hizmete girmesiyle ayaktan tedavi ve poliklinik hizmetleri Beşevler’den yürütülmeye başlanmıştır. 1991 yılında poliklinik binasının tamamlanmasından sonra ayaktan tedavi üniteleri hastanenin giriş katına poliklinik ise 2.kata taşınmış, 1 yıl sonra tedavi üniteleri de ek inşaatın bitmesi ile 2. kata yerleşmiştir. 1997 yılında kliniklere ait inşaatın bitmesiyle 5.kattaki serviste 25 yataklı rehabilitasyon kliniği açılmış, bu klinik 2000 yılında B blok yataklı servislerin bulunduğu binaya taşınmıştır. Gölbaşı yerleşkesindeki yataklı servisi ise 18 yıl hizmetten sonra 2002 yılının başında tamamen kapanmıştır. Halen anabilim dalımız 12 öğretim elemanı (7 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim görevlisi) kadrosu ile ve 31 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Anabilim dalımıza bağlı romatoloji bilim dalı mevcuttur. Ayrıca anabilim dalı içinde ayaktan gelen hastaların tedavi edildiği elektroterapi ve rehabilitasyon üniteleri, Elektronörofizyoloji, Ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, Kardiyak rehabilitasyon ve El rehabilitasyonu üniteleri, ortez atölyesi ve ürodinami laboratuvarı aktif olarak çalışmaktadır. Bu ünitelerde tıp fakültesi öğrencileri, araştırma görevlileri ve uzmanlık sonrası eğitimi yanı sıra diğer fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerinden rotasyonla gelen uzmanlara da eğitim verilmektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerine Dönem III Kas İskelet Sistemi Komitesi’nde, Dönem V FTR stajı ve Dönem V Geriatri stajında eğitim verilmektedir. Bugüne kadar anabilim dalımızda 52 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen 17 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimine devam etmektedir.