Değerli öğretim üyeleri
Fakültemizin dergisi Gazi Medical Journal 2016 yılı ilk sayısından itibaren Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenecektir. Bu sayede dergide yayınlanan yayınlara atıf yapılabilecek ve bir süre sonra impakt faktörü olacaktır.
Sürecin her aşamasında özverili çalışmalarından ötürü başta Editör Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün olmak üzere Editörler Kurulu, Etik Kurul, İstatistik Kurulu üyelerine ve Danışma Kurulu üyelerimize teşekkür ederiz.
Gazi Medical Journal bu duruma bir günde gelmedi. Dergiye bundan önceki dönemlerde Editör/Editörler Kurulu olarak emeği geçen öğretim üyelerimize ve yazılarıyla destek olan siz değerli öğretim üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz. 
 
Prof. Dr. Mustafa Benekli
Dekan v.