Sevgili öğrenciler, 05.09.2017 tarih ve 30171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile başarılı olma harf notu DD ve üzeri olarak kabul edilmiştir. Bu değişiklik öncesinde Fakültemizde başarı harf notu CC iken, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere öğrencilerimiz DD ve DC ile bir üst sınıfa geçmişlerdir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan yönetmelik değişikliğinin Fakültemiz eğitim programında kabullenilmesi imkansız ve önümüzdeki yıllarda daha net anlaşılabilecek uygulama hatalarına neden olabileceği de Fakülte Kurulumuzun 13.06.2018 tarihli toplantı kararı ile Rektörlüğümüze  iletilmiştir.

“Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”  nin Madde 15’in 7. bendinde “Mezun olabilmek için öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)’nın en az 2,00 olması gerekir.” hükmü yer almaktadır. Bu durum DD ve DC ile üst sınıflara geçen bir öğrencinin 5. sınıfın sonunda AGNO’sunu 2,00 yapamaması durumunda eğitim hayatının başına dönerek 1, 2, 3. sınıfları tekrar etmesine ve tıp eğitiminin bütünlüğü içerisinde kabul görmeyecek bir uygulamaya neden olabilecektir. Bu hususlar göz önüne alındığında Fakültemiz yönergesi temel bilimler ve klinik bilimler olarak iki bölümde değerlendirilmiştir. Fakültemiz eğitim kurulu ve komisyonlarında görevli öğretim üyelerimiz ve Dekanlığımız tarafından hazırlanan “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim – Öğretimi Sınav Yönergesi”nin 21/6. Maddesi’nde; “Öğrencinin III. sınıf sonunda IV. sınıfa; V. sınıf sonunda VI. sınıfa başlayabilmesi için AGNO’sunun 2.00 olması gerekmektedir. AGNO’sunu 2.00’a yükseltmek isteyen öğrenciler, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları Yönergesi’ne göre III. sınıfın sonunda not yükseltmek amacıyla, DC veya DD ile başardıkları sınıfların bütünleme sınavına girebilirler. Hangisinin yüksek olduğuna bakılmaksızın sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Bütünleme sınavı sonunda AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenciler, bütünleme sınavına girdikleri seneyi tekrar ederler.” denilmektedir. Böylelikle ilk üç yılda AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenciler alt sınıfları tekrar etmek durumunda kalacaklardır.

Ancak henüz Rektörlüğümüz Senatosu’nca Fakültemiz Yönergesi onaylanmamıştır. Bu yönetmelik değişikliği nedeni ile doğan haktan yararlanarak bir üst sınıfa DC ve DD notları ile geçirilen ve şu anda 3. Sınıfı bitirerek 4. Sınıfa başlayacak olan öğrencilerimiz için yönergemizde öngördüğümüz 2,00 ağırlıklı genel not ortalaması sağlama koşulu, yönergemiz onaylanmadığı için, bu yıl uygulanamayacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan yönetmelik değişikliği ile DD ve DC ile üst sınıflara geçen öğrencilerimiz Dönem V’den Dönem VI’ya geçerken,  Dönem VI da mezuniyet notunu etkileyecek sınav uygulaması olmadığı için, “Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin Madde 15’in 7. Bendi “mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir” ve aynı yönetmeliğin Madde 10’unun 12. Bendinde yer alan “Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile başardıkları dersleri tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.” hükümleri gereğince DC/ DD ile başarmış oldukları yılın/ stajın not yükseltme sınavlarına gireceklerdir. Söz konusu sınavlarda da başarısız olduğu takdirde bu yılı/stajı tekrar etmeleri gerekecektir.

“Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programı Lisans Eğitim – Öğretimi Sınav Yönergesi” Rektörlüğümüz Senatosunda onaylandıktan sonra tüm sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerimizin hepsine yönergedeki kurallar uygulanacaktır.

Bu nedenle derslerini DD/DC ile başarmış olan ve bir sonraki yıla geçen öğrencilerimiz, daha sonraki yıllarda mağduriyet yaşamamaları için, yukarıda belirtilen koşullar ile ilgili olarak bilgilendirildiklerini, yönetmelik koşullarını kabul ettiklerini öğrenci işlerine verecekleri dilekçeler ile belirtmek durumundadırlar. DD/DC ile başarılı olup bütünlemeye girmeyi isteyen öğrencilerimizin de yine dilekçe öğrenci işlerine başvurması gerekmektedir. Dilekçe vererek sınava girmek istediğini beyan etmeyen DD/DC ile başarılı olan öğrencilerimiz bütünleme sınavına alınmayacaktır.

Söz konusu dilekçelerin verilebileceği son tarih 26.06.2018 olup, bu bilgilendirme yazısı tüm öğrencilerimiz için genel bir duyurudur.

 

                                                                                               Dekanlık