TARİHÇE 

02 Ekim 1979: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Tıp Fakültesi’nin bir Anabilim Dalı olarak kuruldu ve Anabilim Dalı Başkanlığı’na Doç. Dr. Neşet GÖKOK seçildi. 
08 Kasım 1979: Ankara’nın Balgat semtinde Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesi’nde 32 yataklı bir klinik olarak faaliyete geçti. 
20 Temmuz 1982: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Gazi Universitesi’nin kurulması ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bir Anabilim Dalı oldu.  
Haziran 1986: Beşevler semtinde yapılan kendi hastanesinde 37 servis ve 6 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermeye başladı. 
17 Şubat 1992: Anabilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Atilla ENGİN seçildi. 
16 Nisan 1992: Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı olan “Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği” kuruldu. 
02 Mayıs 1992: Yatan hasta bilgi işlem kayıt sistemi faaliyete geçti. 
22 Haziran 1992: İlk laparoskopik kolesistektomi ameliyatı gerçekleştirildi. 
01 Nisan 1994: Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Ögrencisi Eğitim Programı Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından onaylandı. 
29 Eylül 1994: Ögretim üyeleri ve genel poliklinik hizmetleri Gazi Hastanesi yeni poliklinik binası 7. katında verilmeye başlandı. 
18 Ocak 1995: Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı olan “Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği”  kuruldu. 
24 Şubat 1995: Genel Cerrahi Anabilim Dalı “Total Parenteral-Enteral Beslenme Ünitesi“ faaliyete geçti. 
13 Eylül 1996: İlk renal transplantasyon yapıldı. 
10 Ocak 1997: “Endoskopi Ünitesi” kuruldu. 
21 Mart 1997: “Genel Cerrahi Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Kredilendirme Sistemi” Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından onaylandı. 
28 Eylül 1997: Gazi Hastanesi yeni yataklı bölümünün açılması ile 54 servis ve 6 yoğun bakım yatağı ile hizmetler genişletildi. 
09 Ocak 1998: Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Ögrencisi Eğitim Rehberi basıldı. 
26.Şubat.1998 : Genel Cerrahi Anabilim Dalı İSO-9001 Talimat ve Prosedürleri hazırlanarak uygulama başladı. 
17.Nisan.1998 : Stomaterapi birimi kuruldu. 
26 Kasım 1998: İlk karaciğer transplantasyonu yapıldı. 
18 Aralık 1999: “Genel Cerrahi – Tanı ve Tedavi İlkeleri “ ögrenci ders kitabı basıldı. 
11.Şubat.2000 : Cerrahi proktoloji tanı ve tedavi birimi kuruldu. 
02.Mart.2001 : Endoskopi, Proktoloji ve Stomaterapi Ünitelerinin mezuniyet sonrası eğitim programları “Akademik Kurul” da kabul edildi. 
28.Eylül.2001 : Akademik Kurul tarafından “Transplantasyon Cerrahisinde” Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın sorumluluğu ve faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verildi. 
12.Nisan.2002 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dönem 4  ve Dönem 6 lisans eğitim programları  “Ulusal ve kurumsal çekirdek eğitim programı” ilkelerine uygun olarak  yeniden düzenlendi. 
19.Mart.2002 : Genel Cerrahi Anabilim Dalı; “Genel Cerrahi, Meme-Endokrin Cerrahisi, Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi ve Kolorektal Cerrahi” olmak üzere dört çalışma grubuna ayrıldı. 
15.Kasım.2002 : Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan “Total Parenteral-Enteral  Beslenme Ünitesi”nin faaliyetleri, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile “Merkezi Beslenme Ünitesi” ne devredildi.
13.01.2004 tarihinde Prof. Dr. Mustafa ŞARE anabilim dalı başkanlığına seçilmiştir.
22.10.2004 tarihinde alınan akademik kurul kararı fakülte yönetimince onaylanmış ve Genel Cerrahi Anabilim Dalında A, B, C, D olmak üzere dört grup halinde çalışılmaya başlanmıştır.
13.01.2007 tarihinde Prof. Dr. Mustafa ŞARE anabilim dalı başkanlığına ikinci kez 
seçilmiştir. 
Anabilim dalımıza bağlı OSTOMİ ünitesinde hastanemizde ameliyat olan ostomili hastalara bakım ve eğitim verilmektedir. Aynı zamanda yara bakımı ile ilgilenilmektedir. Bu ünitede öğretim üyelerimizin de desteği ile ülke çapında OSTOMİ HEMŞİRESİ yetiştirilmesi eğitimleri verilmektedir.
Anabilim Dalımız Endoskopi ünitesinde cerrahi problemi olan hastalara tanısal ve tedavi edici endoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi, mukozal rezeksiyon, Perkutan Gastrostomi, Bant ligasyon gibi işlemler yapılmaktadır
Anabilim Dalımız Endoskopi ünitesinde Türk Cerrahi Derneği işbirliği ile Genel Cerrahi Uzmanlarına yönelik Endoskopi eğitimi programı uygulanmaktadır.

Akademik Personel Sayısı

Prof. Dr. Sayısı:17

Doç. Dr. Sayısı:2

Öğr. Gör. Dr. Sayısı:2

Arş. Gör. Dr. Sayısı:15

 

İdari Personel Sayısı

Genel Cerrahi Klinik(7.Kat):

Hemşire:14

Personel:11

Sekreter:2

Yatak Sayısı:50(12 yatak kapalı)

Genel Cerrahi Klinik(6. Kat):

Hemşire:7

Personel:7

Sekreter:2

Yatak Sayısı:24

Genel Cerrahi Yoğun Bakım:

Hemşire:10

Personel:9

Sekreter:1

Yatak Sayısı:6

Genel Cerrahi Poliklinik:

Hemşire:2

Personel:4

Sekreter:3


2016 Yılı Genel Cerrahi Kliniğe yatarak tedavi gören sayısı 5537, yoğun bakım tedavi gören sayısı 338, ayaktan tedavi gören sayısı 37.553’tür.