İç Hastalıkları

Endokrinoloji - Tarihçe

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 1988 da Prof. Dr. Metin ARSLAN tarafından kuruldu. 1988 da Prof. Dr. Metin ARSLAN bölüm başkanı olarak çalışmaya başlamış olup halen bu görevi yürütmektedir. Takip eden sürede bölüme sırasıyla Prof. Dr. Nuri ÇAKIR, Prof. Dr. Göksun AYVAZ, Prof. Dr. İlhan YETKİN, Doç.Dr. Ayhan KARAKOÇ, Doç. Dr. Fusun BALOŞ TÖRÜNER, Doç. Dr. Müjde AKTÜRK öğretim görevlisi olarak katılmıştır.

Öğretim görevlilerimizden Prof. Dr. Göksun AYVAZ 1997 yılında Brüksel ULB Üniversitesi Deneysel Tıp Laboratuarında Prof. W.J. Malaisse’in yanında “Pankreas adacık izolasyonu, statik inkübasyonu ve insülin tayini” konularında  çalışmıştır. Doç Dr. Fusun BALOŞ TÖRÜNER Kasım 2004 yılında A.B.D de Mayo Kliniğinde 6 ay  süre ile çalışmıştır.

Bölümümüz 2009 yılında European Group on Graves' Orbitopathy (EuGoGo) merkezine katılmıştır. Bilim dalımızda kurulduğu yıldan itibaren 20’yi aşkın sayıda çok merkezli uluslararası çalışma yürütülmüştür.

Telefon :  0 (312) 202 58 29

Gastroenteroloji - Tarihçe

Gastroenteroloji uzmanı  Doç. Dr. Uğur Kandilci 1983 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başlamıştır. 1984 yılında Yardımcı Doç. Dr. Candan Tunçer, 1987 yılında Doç. Dr. Selahattin Ünal ekibe katılmıştır. 1988 yılında Gastroenteroloji Bilim Dalı kurulmuş ve başkanlığına Prof. Dr. Uğur Kandilci atanmıştır. Kuruluşundan itibaren gastroenteroloji bölümünde her türlü diagnostik  ve endoskopik işlemler rutin olarak yapılmaya başlanmıştır. 1990 yılında Dr. Ahmet Görgül (gastroenteroloji uzmanı-yardımcı doçent) ve Dr. Seren Özenirler (iç hastalıkları uzmanı-öğretim görevlisi), 1995 yılında Dr. Şükrü Dumlu (gastroenteroloji uzmanı-yardımcı doçent) ve 2002 yılında Dr. Mehmet Cindoruk (gastroenteroloji uzmanı-öğretim görevlisi) ve Dr. İbrahim Doğan (gastroenteroloji uzmanı-öğretim görevlisi) öğretim elemanı olarak göreve başlamışlardır. 2000 yılında bilim dalı başkanlığını Prof. Dr. Selahattin Ünal devralmıştır.

1984 ile 2002 yılları arasında gastroenteroloji bilim dalında yan dal uzmanlığı eğitimi alan hekimlerimiz sırasıyla; Dr. Candan Tunçer (1984-1986), Dr. Seren Özenirler (1990-1993), Dr. Ziya Öztürk (1993-1996), Dr. Ümit Bilge Doğan (1995-1997 ), Dr. Mehmet Cindoruk (1995-1998), Dr. Fahri Yakaryılmaz (2000-2002), Dr. Sefa Güliter (2000-2002), Dr. Bülent Değertekin (2002-2005) ve  Dr. Tarkan Karakan (2002-2005)’dır. Daha sonraki dönemlerde Dr. Alper Sancak, Dr. Zahide Şimşek, Dr. Gülbanu Erkan, Dr. Meltem Ergün, Doç. Dr. Hakan Alagözlü, Dr. Beytullah Yıldırım bilim dalımızda gastroenteroloji uzmanlık eğitimlerini almışlardır. Halen Dr. Eyüp Ekici ve Dr. Memduh Şahin gastroenteroloji yan dal eğitimlerini sürdürmektedirler.

Bilim dalımızda 1990 yılından beri Radyoloji bilim dalı içinde yürütüğümüz  terapötik endoskopik işlemler (ERCP gibi), 2002 yılı sonunda kurulan yeni ERCP Ünitesinde daha geniş olanaklar ile sürdürülmektedir. 1992 yılında kurulmuş olan gastrointestinal motilite laboratuvarı Türkiyenin ilk motilite laboratuarı olup halen konusunda referans laboratuarlarından biri olarak devam etmektedir. Her türlü motilite çalışması, 24 saatlik ambulatuvar Ph, 24 saatlik ambulatuvar safra reflusu, anorektal biyofeedback ve gastrointestinal sistem barostat çalışmaları gibi çok spesifik konularda rutin hizmet vermenin yanında çeşitli araştırmalara ve tezlerin yürütülmesine de olanak vermektedir. 1998 yılında kurulan proktoloji ünitesi anorektal hastalıklar konusunda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. 1998 yılından beri karaciğer hastalıkları ve inflamatuvar barsak hastalıkları takip polikliniklerimiz rutin hizmet vermektedir.

Bilim dalımızda halen 5 profesör ve 3 doçentten oluşan 8 öğretim elemanı ve 2 yan dal asistanı ile klinik ve laboratuar, teorik ve pratik eğitim yürütülmektedir.

Geriatri - Tanıtım

Geriatri, 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal hayatları, fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, duygu durumu, bilişsel sorunları, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Yaşlanmayla insan vücudunda çeşitli fizyolojik değişikliklerin ortaya çıkması, ilaçların metabolizması, etki ve yan etkilerinin değişkenlik göstermesi, hastalıkların ortaya çıkış şekli ve seyrinin farklı olması gibi nedenlerden dolayı yaşlıların sorunlarının tek merkezde yeterli zaman ayrılarak çözülmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu da geriatri kavramını ve ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Geriatri Bilim Dalı 2011 yılında aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. Halen ana Hastane ve Çayyolu Ek Bina’da birer poliklinikle hergün, randevusuz olarak hasta değerlendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca sınırlı sayıda da olsa yatan hasta hizmeti de sunulmaktadır.

Bölümümüzde yaşlılar hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar ve risk faktörleri, kronik akciğer hastalıkları, diabetes mellitus, kolesterol yüksekliği, genel sağlık kontrolü ve diğer dahiliye hastalıklarının dışında prostat hastalıkları, düşmeler, kırıklar, kemik erimesi, kireçlenme, inkontinans (istemsiz idrar ya da gayta kaçırma), depresyon, demans (bunama hastalığı), yaşlının sosyal yaşamı, fonksiyonel yaşamı, doğru ilaç kullanımı yönünden de değerlendirilmektedir.

Bölümümüze başvuran her hasta kapsamlı bir geriatrik değerlendirmeden geçirilmektedir. Hastanın mevcut şikayetinin yanında her hastaya evde ve günlük yaşam içerisindeki fonksiyonlarını değerlendirme testleri (Günlük Temel Yaşam Aktiviteleri Testi, Lawton-Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktivite Skalası), beslenme durumunu değerlendirme testi (Mini Nütrisyonel Test), unutkanlık testleri (Mini Mental Test, Saat Çizdirme Testi), depresyon testi (Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası), hareket problemleri testi (Mobilite Testi) yapıldıktan sonra kapsamlı muayene yapılarak gerekli tetkikler istenmektedir. Hastaların değerlendirmesi yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir.

 

Gazi Üniversitesi Hastanesi  8. kat

 

 

Hematoloji - Tarihçe

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD’da bilim dalları 1988 yılında kuruldu. 1983 yılından beri Hematoloji’nin sorumluluğunu üstlenen Doç. Dr. Rauf Haznedar bilim dalının başkanı olarak atandı. O zaman hasta yatağı, donanım ve laboratuar olarak büyük sıkıntısı olan ve henüz kuruluş durumunda olan üniversitede Hematoloji BD 1992 yılında akım sitometri laboratuarını hizmete açtı. Bu laboratuarda bazı hücre kültürü çalışmaları da gerçekleştirildi. Laboratuarın kuruluş yıllarında biyologlar Güllü Topal ve İrem Akar değerli çalışmalar yapmışlardır. Bu laboratuar daha sonra Doç. Dr. Münci Yağcı’nın da çabaları ile moleküler hematoloji alanında önemli gelişmeler gösterecektir. Hematoloji BD’nın kurulması ve hematoloji yan dal uzmanlık eğitiminin başlaması yanısıra akım sitometri laboratuarının çalışmaya başlaması hematolojinin Gazi Üniversitesi’nde gelişmesini sağladı. Dr. Kadri Yamaç 1993, Dr. Gülsan Sucak 1999, Dr. Münci Yağcı 2001’de hematoloji uzmanı oldular. Dr. Özcan Çeneli, ve Dr. Kadir Acar da 2004 yılında hematoloji uzmanlık eğitimlerini tamamladılar. Hematopoetik kök hücre naklinin 1990’ların başında kazandığı önem nedeni ile bu alanda eleman yetiştirilmeye çalışılmış, bu amaçla Dr. Gülsan Sucak, 2001- 2002 yıllarında Duke Üniversitesi ve Seattle FHCRC’da eğitim ve kök hücre nakli diploması almıştır. Gazi Üniversitesi Kök Hücre Nakli birimi 30.07.2003 tarihinden başlayarak birçok otolog ve allojeneik kök hücre nakli gerçekleştirmiş, bugün akraba dışı kök hücre nakillerinin de yapılabildiği önemli bir eğiti alanı ve merkez olmuştur. Bugün Rauf Haznedar, Gülsan Sucak, Münci Yağcı, Zeynep Akı’dan oluşan öğretim üyesi kadrosu yanı sıra birçok hematoloji yan dal uzmanlık öğrenimi çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Nefroloji - Tarihçe

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü kurulmadan önce Prof. Dr. Müştak Özüer 1986 yılında Hemodiyaliz Ünitesini kurmuştur. Bir yıl sonra 1987’de,  Dr.Şükrü Sindel İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Nefroloji ağırlıklı olarak  çalışmaya başlamıştır.

1988 yılında, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun Dekan olarak atanmasından sonra bilim dalları kurulmuş ve Dr Özüer ile Dr. Sindel Nefroloji bilim dalında sorumlu öğretim üyeleri olarak yer almışlardır. 1992 yılına kadar Prof. Dr. Müştak Özüer bilim dalı başkanlığını yapmış ve bu tarihte emekli olmuştur.  Ekibe, 1992 yılında  Dr. Turgay Arınsoy katılmıştır. Dr. Musa Bali, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalından yan dal ihtisasını tamamlayarak uzman olan ilk hekim olmuştur. Dr Bali’den sonra Dr. Ülver Boztepe Derici yan dal ihtisasını tamamlamış ve Öğretim görevlisi olarak ekibe katılmıştır.  1992 de Bilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Şükrü Sindel devralmış ve 2009 yılına kadar bu görevi ifa etmiştir.  Nefroloji Bilim Dalı ekibine 2001  yılında Dr. Galip Güz, 2002 yılında Dr. Yasemin Erten, 2003 yılında Dr. Kadriye Altok dahil olmuştur.

Nefroloji Bilim Dalı’nda 1988 yılından bu yana 16 Nefroloji Uzmanı yetiştirilmiştir.  Bilim dalımızda halen 7 profesör ve  6 adet yan dal araştırma görevlisi bulunmaktadır. Haziran 2018 yılından bu yana Bilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr.  Ülver Boztepe Derici tarafından yürütülmektedir. Dahiliye araştırma görevlilerine ve Nefroloji yan dal uzmanlık öğrencilerine Nefroloji alanında yeterlilik kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Temel amacımız ve çabamız; 28 yatak kapasitesi ile hastalarımıza iyi ve kaliteli bir hizmet vermek, kendi kendine yetebilecek ve bir Nefroloji kliniğini yönetebilecek uzman yetiştirmektir. Halen Bilim dalı bünyesinde iki ayrı yataklı servis (biri Renal transplantasyon hastalarına hizmet eden) , bir hemodiyaliz ünitesi ve dört farklı poliklinik ( genel nefroloji, nefroloji-hipertansiyon, periton diyaliz polikliniği, transplantasyon polikliniği) mevcuttur. Bilim dalında 1996 yılında ilk periton diyalizi ve ilk renal transplantasyon yapılmıştır. Bu tarihten bu yana periton diyalizi hastalarının ayaktan tetkik ve tedavisinin sürdürüldüğü bir periton diyaliz ünitesi mevcuttur.  Bilim Dalımızda ilk renal transplantasyon eylül 1996 yılında canlıdan yapılan böbrek transplantasyonu ile başlamıştır. Günümüze kadar bilim dalında 500’ e yakın hasta canlı ya da kadavra vericiden renal transplantasyon olmuş olup bunların büyük bir kısmı da yine transplantasyon polikiliniğimizde takip edilmektedirler.

 

Onkoloji - Tarihçe

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 1993 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Bilim dalının kurucusu Prof. Dr. Nazan GÜNEL’dir. 1994’de Prof. Dr. Aytuğ ÜNER akademik kadroya atanmış olup, sonraki yıllarda Prof. Dr. Ahmet ÖZET ile öğretim görevlisi Dr. Aydın ÇİLTAŞ eğitim kadrosuna katılmışlardır. Bilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr. Aytuğ ÜNER tarafından yürütülmektedir. Kuruluşundan bu yana Bilim Dalımızdan ihtisas almış olan 20 den fazla Tıbbi Onkoloji Uzmanı bulunmaktadır. Bunlardan yedisi farklı kurumlarda halen Profesör ve Doçent kadrosu ile; diğerleri de Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Bilim Dalımızda çok sayıda uluslararası ve ulusal çalışma yürütülmektedir. Bilim Dalımız Öğretim Üyeleri, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin kurucu üyeleridir ve halen bu onkoloji derneklerinin yöneticiliğinde aktif rol almaktadırlar. Ayrıca, birçok ulusal toplantı, kongre ve sempozyumda yönetici ve bilimsel kurullarda üye olarak görev almaktadırlar. Bilim Dalımız Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet ÖZET Türkiye Ulusal Kanser Enstitüsü Başkanlığı yapmaktadır.

Hastane bünyesinde 3 poliklinikte günde ortalama 150 hasta olmak üzere yıllık yaklaşık 25 bin hastaya hizmet verilmektedir. Bilim Dalımıza bağlı olan Günübirlik/Ayaktan Kemoterapi Ünitesi ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Kemoterapi konusunda eğitimli ve deneyimli hemşire ve doktor kadrosuyla aylık 2500 civarında günübirlik kemoterapi hizmeti verilmektedir.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalında hasta ve eğitim hizmetleri disiplinler arası çalışma sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Hastanemiz bünyesinde bulunan Radyasyon Onkolojisi, PET/CT, PET/MR Gamma knife radyocerrahisi, dijital üç boyutlu mammografi ve MR ile kanserin erken tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar ve ileri teknolojik gelişmelerle hizmet vermektedir. Bilim Dalımız Ülkemizin en önemli onkoloji ünitelerinden biri ayrıcalığını sürdürmektedir.

 

Romatoloji - Tarihçe

İç hastalıkları ve Romatoloji uzmanı Dr. Berna Göker’in 2000 yılı başında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında göreve başlaması ile İç Hastalıkları bünyesinde Romatoloji poliklinik ve konsültasyon hizmetleri başlamıştır. İki yıllık kısa bir süre içerisinde önce Dr. Şeminur Haznedaroğlu, ardından Dr. M. Akif Öztürk İç Hastalıkları Romatoloji ekibine katılmışlardır. Bu süre içinde bölümümüz Bilim Dalı olarak yapılanmasını tamamlamıştır. Kuruluşundan itibaren verilmekte olan poliklinik ve konsültasyon hizmetinin yanısıra İç Hastalıkları Romatoloji Bilim dalına ait yataklı servisinde de hastaların ileri tetkik ve tedavileri yürütülmektedir. Bilim dalımızda halen Prof. Dr. Berna Göker, Prof. Dr. Şeminur Haznedaroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk görev yapmaktadır.

Yoğun Bakım - Tarihçe

14 Şubat 2006  GÜTF İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinin açılışı

Ağustos 2006   İç Hastalıklarına Bağlı Bilim Dalı haline gelmesi

3 Aralık 2007    Dahiliye Ara Yoğun Bakım Ünitesinin açılışı

Mayıs. 2009      Ara Yoğun Bakım Ünitesinin adının Genel Dahiliye Servisi olarak değiştirilmesi

Ocak 2011        Genel Dahiliye Polikliniklerinin bünyemize katılması

Mart 2013         Yoğun Bakım Yandal Eğitim Programına başlanmıştır.

Yaşlanan nüfus, uzamış yaşam süresi, kanser tedavisindeki yeni yaklaşımlar, organ ve doku nakilleri, tedavideki gelişmeler sonucu kronik hastalıklarda beklenen yaşam süresinin uzaması ile birlikte yoğun bakım  ünitelerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Artan  bu ihtiyaç sonucunda  İç Hastalıkları AD’a bağlı olarak 14.Şubat.2006 tarihinde yoğun bakım ünitemiz açılmıştır. Ağustos 2006’da ise İç Hastalıklarına bağlı bir Bilim Dalı haline gelmiştir.

Yoğun Bakım Bilim Dalımıza bağlı  olarak İç Hastalıkları Arayoğun Bakım Ünitesi Aralık 2007’de açılmıştır. Bu ünite Mayıs 2009’dan itibaren yeniden yapılandırılarak “Genel Dahiliye Servisi” adını almıştır. Halen bu isim altında faaliyet göstermektedir.

Ocak 2011’de Z kat Genel Dahiliye polikliniği, Mart 2011’de ise -1. kat Genel Dahiliye polikliniği bilim dalı bünyemize katılmıştır.

Şu an Bilim Dalımız Yoğun Bakım ve Genel Dahiliye hizmetlerini birlikte yürütmektedir.