1. TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIP EĞİTİMİ VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
 2. TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI
 3. TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI (Araştırma Görevlisi)
 4. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 5. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
 6. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 7. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI (5 Yıl Deneyim)
 8. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI (2 yıl deneyim)
 9. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI(GASTROENTERELOJİ)
 10. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 11. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİSİ)
 12. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (ÇOCUK ENFEKSİYON)
 13. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
 14. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI (2 yıl deneyim)
 15. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI (1 yıl deneyim)
 16. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 17. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (odyoloji)
 18. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI (yoğun bakım)
 19. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON (algoloji)
 20. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
 21. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI (Epidemiyoloji )
 22. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
 23. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK BES. VE MET. HASTALIKLARI (2 yıl deneyim)
 24. TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK BES. VE MET. HASTALIKLARI (1 yıl deneyim)
 25. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
 26. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 27. TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 

 

 

AÇIKTAN ATAMADA İSTENİLEN EVRAKLAR                                  :

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda tek sayfa olarak doldurunuz.)

(İlgili form http://personel.gazi.edu.tr/posts/view/title/diger-formlar-187632?siteUri=personel linkinden temin edilebilir)

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm ailenin)

- İkametgah Belgesi

- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü “Devlet veya Özel” Hastanelerden Heyet Raporu)

- 4 Adet Resim

 

ÖNEMLİ NOT: Sınav sonucu başarılı olan asil adayların yukarda yer alan belgeler ile birlikte sonuç açıklandıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağırılır.