İLETİŞİM:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANATOMİ ANABİLİM DALI
06500 BEŞEVLER ANKARA TÜRKİYE

Sekreterlik: +90 312 202 4616
Araştırma Laboratuvarı: +90 312 202 6927
Araştırma Görevlisi Odası: +90 312 202 4713
Faks: +90 312 212 4647
E-posta: anatomi@gazi.edu.tr