İLETİŞİM:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
Dekanlık Binası 5. Kat, 06500 BEŞEVLER, ANKARA, TÜRKİYE

Sekreterlik: +90 312 202 4601
Faks: +90 312 212 9023