İntern (6.sınıf) öğrencilerimiz 2020-2021 eğitim yılına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren çevirimiçi uzaktan eğitim ile saha uygulamaları eğitimlerini tamamladıktan sonra bulaşıcı hastalıklar ile mücadele, salgın yönetimi, COVID 19 ve hastane enfeksiyonlarından korunma, koruyucu ekipman kullanma eğitimlerinin, hastane genel işleyiş ve bilgi sistemleri uygulamalarının, sivil savunma, iş sağlığı ve güvenliği, hukuki sorumluluklar, adli rapor düzenleme, uygun örnek alma, isteme ve gönderme gibi eğitimleri içeren İntern Uyum Programının videolarını izleyerek uzaktan eğitim sürecini tamamlamışlardır. Bu süreç sonrasında 31 Ağustos 2020 tarihinde yüz yüze eğitime taahhütname (onam formu) ve HES kodları alınarak 40'ar kişilik gruplar halinde saat başı toplam 10 toplantı olacak şekilde yapılan İntern Bilgilendirme Toplantıları ile başlamışlardır. Bu toplantı dekanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın konuşması ile başlamış, dekan yardımcıları, dönem 6 koordinatörleri, Tıp Eğitimi ve Bilişim Anabilim Dalı öğretim elemanlarının bilgilendirme konuşmaları, Enfeksiyon Kontrol Komitesi öğretim elemanı Prof.Dr. Ayşe Kalkancı ve komite hemşirelerinin hijyen, koruyucu ekipman kullanımı konusunda uygulamalı bilgilendirmeleri ile sona ermiştir. Tüm internlerimiz Mart 2020'de başlayan  Pandemi döneminde 5.sınıfta yapamadıkları uygulamaları esnek, mesafeli, küçük gruplara bölünmüş ve tüm koruyucu önlemleri alınmış bir şekilde uygulanmak üzere ilgili Anabilim Dallarında 01 Eylül 2020 tarihinde Temel Hekimlik Uygulamaları 2-3 stajlarını almak üzere eğitimlerine başlamışlardır.

Dönem 6 (İntern) Uyum Programı İçin Tıklayın...