TARİHÇE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının kuruluşu Tıp Fakültesinin faaliyete geçiş tarihi olarak anılan 1979 yıllarına dayanmaktadır. O zamanlar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Tıp fakültesi olarak hizmete başlayan kuruluş daha sonra 1982 Anayasası ile ve yeni Yüksek Öğretim Kanununun yürürlüğe girmesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Anabilim Dalımızın eğitim faaliyeti de öğrencilerimizin 1983’ te 3. Sınıfta bizlerle karşı karşıya gelmeleri ile daha da hızlanmıştır. O yıllarda hepimizin hocası olan Prof. Dr. İlhan Önder bütün bu eğitim işlevlerinde etkin görevler üstlenmiştir. Kendisini hürmetle ve takdirle anıyoruz. 1984 yılının başından itibaren Anabilim Dalımızdaki eğitim faaliyetlerine Doç. Dr. Mülazım Yıldırım ve Doç. Dr. Özdemir Himmetoğlu’nun fakültemize Öğretim Üyesi olarak atanması ile yeni bir döneme girilmiş; ve Prof Dr. İlhan Önder Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eski görevine geri dönmüştür. Ankara Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesi’nde faaliyetini sürdüren Anabilim Dalımızın Başkanlığı’nı Doç. Dr. Mülazım Yıldırım 1987 yılına kadar devam ettirmiştir. Bu süreç içerisinde fakültemizin bugünkü daimi yerleşim alanı olan Beşevler semtine 1986 yılı temmuz ayında gelmesi ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni bir hızlanma olmuştur. 1987 yılında profesör olarak Anabilim Dalımız Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Kutay Biberoğlu bu görevini 1992 yılına kadar sürdürmüştür. Fakültemizin eski binalardaki sınırlı olanakları ile eğitim-öğretim ve hasta hizmetleri artan bir hızla devam etmiştir. 1992-1999 yılları arasında yeniden Anabilim Dalı Başkanlığı’nı üstlenen Prof. Dr. Mülazım Yıldırım ile takip eden yıllar içerisinde; akademik kadromuza atanan; zaman içerisinde akademik ünvanlarınıda geliştirerek eğitim kadromuza dahil olan hocalarımızla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. memleketimizde haklı bir güven ve itibar kazanmıştır. Bu dönem içerisinde Fakültemiz 15 katlı binasındaki 9. katta tahsis edilen Bölümümüze poliklinik olarak 1994 yılında, klinikler olarak da 1996 ağustos ayında geçilmiş, eğitim-öğretim ve hasta hizmetlerini başarıyla sürdürmeye devam etmiştir.

1999 yılı Haziran ayından itibaren eylül 2005 tarihine kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Özdemir Himmetoğlu sürdürmüştür. Hastanemiz 6. Katında yeni bir yerleşim alanı daha Anabilim Dalımız kullanımına tahsis edilerek jinekolojik hasta grubumuza hizmet etme olanağı sağlanmıştır.

Anabilim Dalımızla yakın birlikteliği olan ve 1997 yılında faaliyete başlayan Gazi Üniversitesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezi ve bu merkeze bağlı olan Tüp Bebek bölümü 1999 yılı sonundan itibaren 2. kattaki bugünkü yerleşkesine kavuşmuş; aktif olarak çok değerli hizmetler vermeye başlamıştır.

2000 yılı Kasım ayından itibaren Anabilim Dalımız içerisinde ihtisaslaşmaya yönelik olarak Yüksek Riskli Gebelikler, Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesi faaliyete geçirilmiştir. Anabilim Dalımızın 9. Katında Doğumhane içerisinde bulunan Ameliyathane alanı gerekli düzenlemeler yapılarak her türlü jinekolojik ve obstetrik operasyonların yapılabileceği müstakil bir faaliyet bölümüne dönüştürülmüştür.

2005 yılı Eylül ayına kadarki süreç içerisinde- Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun 8 Mart 2002 tarihinde almış olduğu karar ile- Öğretim Üyeleri Yan Dal İhtisaslaşma alanlarına göre ağırlıklı olarak çalışma prensibini benimsemişlerdir. O tarihten itibaren de bu prensip Üniversitemizdeki eğitim-araştırma düzeyini yükselten önemli bir faktör olarak artan bir hız ve başarı ile devam ettirilmektedir.

Yine bu süreç içerisinde Anabilim Dalımıza değerli hizmetler vermiş olan Prof.Dr. Akgün Yıldız emekliliğini isteyerek 2004 mayıs ayından itibaren Almanya Regensburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliğine tercihini yapmıştır. 2005 Ekimden itibaren 20 eylül 2008 tarihine kadar Anabilim Dalımız Başkanlığı’nı Prof.Dr.Haldun Güner başarılı ve verimli bir şekilde yürütmüştür, bu dönemde özellikle jinekolojik-onkolojik vakalara cerrahi müdahalelerin ve araştırmaların ne kadar hızlı bir ivme kazandığı dikkati çekecektir.

18 Aralık 2006 tarihinde amansız bir hastalıkla 1 yıldan fazla bir süreçte mücadele veren çok değerli yeri zor doldurulacak bilim adamı ve Anabilim Dalımız Onursal Kurucularından Prof.Dr.Mülazım Yıldırım’ı kaybettik, kendisini rahmet ve özlemle anıyoruz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı merkezimiz başarılı ve değerli uygulamalı-araştırma projeleri; uluslararası yayın yoğunluğu ile haklı bir övgü kazanmaya devam etmektedir.

Yüksek Riskli Gebelikler, Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesi bu zaman süreci içerisinde 3D ve 4D (Real Time 3 boyut) cihaz kazanma ve halkımıza bu hizmeti verme olanaklarına da kavuşmuş bulunmaktadır.
2008 20 Eylül tarihinden itibaren Anabilim Dalımız Başkanlığı’na Prof.Dr.Onur Karabacak seçilmiştir. Anabilim Dalımıza 1991 yılından itibaren bütün aşamalarda değerli hizmetler vermiş olan hocamızın bu ivmesini daha hızlı bir şekilde sürdüreceğine inancımız tamdır.

Şu anda Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim ve sağlık hizmeti vermekte olan çok değerli 11 profesör, 5 doçent bulunmaktadır.