KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA
                                                                    OLGULARLA LABORATUVAR YAKLAŞIMI

Değerli Meslektaşlarımız,

Gazi Üniversitesi’nin 95. yılı kuruluş etkinlikleri kapsamında bölümümüz tarafından "Gazi Metabolizma Eğitim Serileri-2 : “KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA OLGULARLA LABORATUVAR YAKLAŞIMI” oturumlarını 5-7 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenleyeceğiz. Oturumlarda kalıtsal metabolik hastalıklarda biyokimyasal testler, biyolojik örnek alımı, saklanması ve gönderiminde dikkat edilecek noktalar, nörotransmitter bozuklukları, aminoasidopatiler ve organik asidemilerin tanısında biyokimyasal testler ve yorumlanması, lizozomal hastalıkların tanısında ve izleminde biyokimyasal testler, tanıda kullanılan moleküler teknikler ve metabolik hastalıklarda moleküler tanı, genetik değişikliklerin sınıflandırılması ve metabolik hastalıkların değerlendirilmesinde fonksiyonel testler olgular eşliğinde tartışılacaktır. Siz değerli katılımcıların da tartışılmasını istediğiniz olgularınızı sunmanız ile toplantımızın bilimsel ve eğitici katkılarının üst düzeyde olacağına ve verimli bir görüş alışveriş imkanı doğacağına inanıyoruz.

5-7 Mart 2021 tarihlerinde görüşmek dileğiyle...

                       Prof. Dr. Leyla TÜMER
Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Adına