Ulusal Linkler

Klinik Araştırmalar Derneği

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Türk Farmakoloji Derneği

Farmakovijilans Derneği

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Uluslararası Linkler

Drug Information Association
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi
Uluslararası Klinik Araştırmalar (NIH) 
Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü