İLETİŞİM
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
“KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU”
SEKRETERLİĞİ
(Handan OCAKTAN, Şerife ÇİÇEK) 
Beşevler - 06500 ANKARA
Tel: +90-312-202 69 58
Fax: 90-312 202 46 73