GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI


Yakın zamana kadar tıp fakültelerinde tek yönlü olarak süregelen eğitim modeli, son yıllarda bu eğitim tek yönlüden Sokratik öğrenim metoduna kadar geniş bir yelpazede stratejiler barındırmaktadır.

Gelişen bilişim teknolojilerinin tıp eğitiminde yaygın kullanım alanı bulmasıyla yeni fırsatlar ortayaçıkmaktadır. Ders notlarının dijital ortamda muhafaza / sunulmasından, sanal gerçeklik ve simülatörleraracılığı ile en karmaşık kavram / durumları gerçeğinden ayırt edilemez bir şekilde yeniden canlandırılmasına kadar geniş pencereden bahsetmekteyiz.


Bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, insanlık tarihinde görülmedik bir hıza ulaşmış olması var olan bilginin hızla eskimesi demektir ki, bu da bilgiyi güncelleştirmenin önemini vazgeçilmez kılmaktadır. Hem bu hem de tıp mesleğinin özel yapısı nedeniyle eğitimin sürekliliği gerekir. Küreselleşen tıp dünyasında yetkinliklerini sürdürmeleri için, hekim ya da hemşire tüm sağlık personelinin öğrenme hızlarının, tıp dünyasındaki değişim hızından yüksek ya da değişim hızına eşit olmalıdır. Bu durumda “Sürekli Tıp Eğitimi (STE)” olgusu karşımıza çıkmaktadır. STE, yukarıda sözü edilen tıbbi bilgilerin çok hızlı artması ve değişmesi nedeniyle özel önem taşımaktadır.

Uzmanlık öğrencileri bu grup içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Yoğun uzmanlık eğitimleri ve sonrasındaki mesleki aktiviteler / güncel bilgi ihtiyaçları nedeniyle fiziksel ortamlarda yapılan klasik eğtim etkinlikleri katılım ve verimlilik açısından yeterli olamamaktadır. Bu noktada uzaktan eğitim teknolojileri tamamlayıcı eğitim modelleri olarak önemli bir yer edinmektedir.

Uzaktan Eğitim, aynı mekanda bulunmayan öğrenci, eğitici ve eğitim materyallerinin teknolojinin imkanlarından yararlanılarak sanal bir platformda biraraya getirildikleri planlı bir eğitim ya da öğretim faaliyetidir. Uzaktan Eğitim Modelleri, öğretim materyalinin hedef kitleye sunum şekli ya da eğitimin zaman ve mekana bağlılık durumuna göre farklılık gösterir. Bundan dolayı eş zamanlı (senkron), eş zamanlı olmayan (asenkron) ve karma modeller olarak kategorize edilirler. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilm Dalı olarak, Gazi Üniversitesi UZEM ve Dijital Tıp Eğitimi Uygulamaları Kurulu işbirliği dahilinde uzmanlık eğitimi öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerinin hem uzmanlık eğitimi hem de mezuniyet sonrası süreçlerde desteklenmesi amacıyla asenkron uzaktan eğitim projemizi başlatmış bulunmaktayız.

 

 

Eğitim faaliyetlerimiz şu an sadece kurumumuzda eğitim göremekte / görmüş olan uzmanlık öğrencilerini kapsamaktadır. Etkinliklere katılım kullanıcıların kurumuzdan alacakları yetkilendirme ile mümkündür. Projeye destek veren paydaşlarımıza ve bu proje dahilinde asenkron ders anlatan öğretim üyelerimize çok teşekkür ederiz.

 


Sisteme giriş yapmak için tıklayınız