Üniversitemiz birimlerinden çalışan idari personele yönelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 214 üncü maddesi uyarınca kişilerin isteği doğrultusunda (yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde) mesai saatleri dışında motivasyon eğitimlerinin yapılması düşünülmektedir.

Üniversitemizin www.personelanket.gazi.edu.tr adresinden 08-22 Ekim 2018 tarihleri arasında yayınlanacak olan ankete katılabilirsiniz.