Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 1989 yılında Prof. Dr. Nahide Gökçora’nın başkanlığında,  Prof.Dr. Hikmet Bayhan’ın katkıları ile, araştırma  görevlisi Dr. Neşe İlgin Karabacak ve araştırma görevlisi Dr. Meltem Dalyan’dan oluşan kadrosu ile hizmete açıldı. İlk olarak Prof. Dr. Nahide Gökçora ve daha sonra Prof. Dr. Mustafa Ünlü’nün  başkanlığında, diğer öğretim elemanları olan Prof. Dr. Tamer Atasever, Prof. Dr. Özlem L. Kapucu, Prof. Dr. Mehmet T. Kitapçı, Prof. Dr. Neşe İlgin Karabacak ve Öğr. Gör. Dr. Ümit Özgür Akdemir’in katılımıyla giderek genişleyen akademik  kadrosu, fizik kapasitesi ve teknik  donanımı ile eğitim, araştırma, hasta izlemi ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Dalında ülkemizin önemli referans merkezlerinden birisi konumundadır.

Bugüne kadar 24 nükleer tıp uzmanı yetiştiren bölüm nükleer tıp eğitimi alanında UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği) akreditasyonuna sahiptir. 2004 yılından beri hizmet veren PET-BT ünitesinde bugüne kadar 15.000’in üzerinde hasta görüntülemesi yapılmıştır. 2008 yılında en son teknolojiye sahip çift-başlı gama kameralar ve iş istasyonları kurularak bölüm yenilenmiştir. Ayaktan verilen düşük doz radyonüklid tedavilerin yanında, yakın zamanda kurulan iki ayrı radyonüklid tedavi odasında hastalara yatırılarak yüksek doz radyonüklid tedaviler uygulanabilmektedir.