Fakültemizde uygulanan D puanlarına (Akademik Performans Değerlendirme Cetveli ve Akademik Performans Formu) esas oluşturulan "Bilimsel Faaliyet Cetveli" 2017 yılı birinci altı ay (01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017)  dileyen Öğretim Üyelerimizce doldurularak en geç 15.01.2018 tarihine kadar Fakültemiz Yazı İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili bilgilendirme yazısı Anabilim Dalı Başkanlarına EBYS üzerinden 20.12.2017 tarihinde gönderilmiştir. 

DEKANLIK