PROGRAM  GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Prof.Dr.Çiğdem ÖZER (BAŞKAN)

Prof.Dr.Aylar POYRAZ

Prof.Dr.Yasemin ERTEN

Prof.Dr.F.Sedef TUNAOĞLU

Prof. Dr. İlker ŞEN

Prof. Dr. Bülent CENGİZ

Doç. Dr. Özlem COŞKUN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER

 

 

PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ALT KURULU

Prof.Dr.M. Anıl ONAN

Prof.Dr.Seçil ÖZKAN

Prof.Dr.I.İrem BUDAKOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN

 

PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNERGESİ