TARİHÇE

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi AİTİA’ya bağlı olarak 02.10.1979 günü açılmıştır. Fakülte, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Kuruluşu ile yeni şekli arasında Fakülte’de anabilim dalı örgütlenmesi olmamıştır. Dersler, dersin öğretim üye ve görevlileri tarafından verilmiştir. Dersin ilk öğretim görevlisi Dr.Dural Kadıoğlu (1980), asistanı ise Engin Çalgüner (1981) dir. Fakülte Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını alınca, Dr.Dural Kadıoğlu yardımcı doçentliğe yükseltilmiştir.

1981’de yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu,1982’da çıkan Yükseköğretim Teşkilat Yasası yasası uyarında üniversitelerde yeni örgütlenmeye gidilmiş ve buna göre, Anatomi  ile Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanları Morfoloji Anabilim Dalı adıyla birleştirilmiştir. Yeni kurulan Anabilim Dalı’nın kurucu  Başkanlığı’na Doç.Dr.M.Tahir Hatipoğlu, 05 Aralık 1982’de atanmıştır. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden anatomi asistanı Afitap Anıl ile Histoloji ve Embriyoloji asistanı Müfide Görgün Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı’na aktarılmışlardır (1983).

Anabilim Dalı Başkanı Dr. M. Tahir Hatipoğlu’nun 05.05.1983 tarihinde üniversiteden 1402’lik olarak uzaklaştırılması üzerine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden geçici olarak görevlendirilen Doç. Dr. Yüksel Saran bir süre başkanlık yapmıştır. 1984’de Hacettepe Üniversitesi’nden atanan Doç.Dr.Deniz Erdoğan Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. Dr. Erdoğan’ın başkanlığı 1993 yılında Anatomi ile Histoloji ve Embriyoloji bilim dallarının ayrılmasına kadar sürmüştür. Bu tarihte, Anabilim Dalı Başkanlığı’na Doç.Dr.Düral Kadıoğlu atanmıştır. 1994’te Dicle Üniversitesi’den atanan Prof.Dr.H.Basri Turgut Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. Prof.Dr.Hasan Basri Turgut'un Anabilim Dalı Başkanlığı 2004 yılına kadar sürmüştür. 2005 yılında Prof.Dr.Afitap Anıl, 2008 yılında  Prof.Dr.Dural Kadıoğlu,  2010 yılında Prof.Dr.Tuncay Veysel Peker Anabilim Dalı Başkanlığı görevine seçilmiştir. 2013-2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Nadir GÜLEKON, 2016-2017 yıllarında Prof. Dr. Tuncay PEKER, Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 20.06.2018 tarihinden itibaren ise Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığına vekaleten  Prof. Dr. Hasan Basri TURGUT atanmıştır. Halen bu görevi sürdürmektedir.