Biyofizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Nesrin Seyhan tarafından 1989 yılında kuruldu. Bu tarihten itibaren; Dr. Seyhan Tıp Fakültesi Dönem II Biyofizik derslerini ve o tarihe kadar Fen Fakültesi tarafından yürütülen Tıp Fakültesi Dönem I Fizik derslerini yeni baştan hazırladığı içerik ile vermeye başladı. Aynı yıl, yüksek lisans programını açarak, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’ na yüksek lisans öğrencisi almaya başladı. 1989–1990 Eğitim Öğretim döneminde Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’na kabul edilen ilk yüksek lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi Ayşe G. Canseven’ dir. 1990–1991 Eğitim Öğretim döneminde yüksek lisans öğrencisi olarak Göknur Güler alındı. Şubat 1999 tarihinde ise Bahriye Sırav Biyofizik Anabilim Dalı’ na yüksek lisans öğrencisi olarak katıldı.

Biyofizik Anabilim Dalında Non-İyonizan Radyasyonun sağlık ve biyolojik etkileri araştırılmaktadır. 

Anabilim Dalı bünyesinde; fizikçi, biyolog, tıp doktoru ve elektrik elektronik mühendisleri çalışmaktadır. 

 

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Nesrin Seyhan (Kurucu, 1989),

Prof.Dr. Ayşe Canseven Kurşun (1990),

Doç. Dr. Göknur Güler Öztürk (1992)

Doç. Dr. Bahriye Sırav (1999)

Uzman Dr. Meriç Arda Eşmekaya (2011);

Araş. Gör. Dr. Elçin Özgür (2005);

Araş. Gör. Mehmet Zahid Tüysüz (2005-2016);

Araş. Gör. Arın Tomruk (2004);

Araş. Gör. Fatih Şentürk (2014-2015 / Bahar-ÖYP)

Araş. Gör. Dr. Kevser Delen (2015-2016 / Güz-ÖYP)

Arş.Gör. Yusuf Küçükbağrıaçık (2016-2017/Güz-ÖYP)

Arş. Gör. Sinem Oruç (2016-2017/Güz-ÖYP)

 

2014 yılına dek Biyofizik Ana Bilim Dalında verilen lisansüstü eğitimleri alan 7 öğrenci Yüksek Lisans, 6 öğrenci de Doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. Halen 2 Yüksek Lisans ve 7 Doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedirler.

Eylül 2015 tarihinden itibaren Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Ayşe G. Canseven Kurşun yürütmektedir.