GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI’NIN TARİHÇESİ

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak Ankara'da kuruldu. Fakülte, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'nde faaliyetlerine başladı. Bu hastane binasında, Tıp Fakültesi 7 öğretim üyesi, 17 asistan ve 100 öğrenci ile 1979-1980 öğretim yılında eğitime başladı. Dr. E. Sevda MENEVŞE, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalının ve Rutin Laboratuvarının kuruluşunda görev aldı. Bu dönemde biyokimya dersleri Dr. Adnan Menevşe ve Dr. Sevda Menevşe tarafından yürütüldü. Rutin laboratuvar hizmetleri Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Yardım ve Trafik Hastanesi Biyokimya laboratuvarında sürdürüldü. Bölüme 1981 yılında ilk olarak 2 ihtisas öğrencisi alınmıştır. Bu dönemde biyokimya dersleri ise Eczacılık Fakültemiz dershanelerinde verilmiştir. Doç. Dr. Adnan ve Doç. Dr. Sevda Menevşe hocalar 1982’de  Akademinin yayını olarak “Temel Biyokimya “ adlı 600 sahifelik bir ders kitabı hazırlayarak eğitim hizmetine sunmuşlardır.

1982 yılında G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde yardımcı Doçent olarak görev yapan Dr. Nurten Türközkan bu fakültedeki Temel Bilimlerin Kaldırılması sonucu Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalına biyokimya eğitimini yürütmek ve rutin biyokimya laboratuvarını geliştirmek üzere katılmıştır. Yine 1982 yılında o tarihte doktora eğitimi yapan ve Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan asistan Aysel Arıcıoğlu da Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında görevlendirilmiştir.

Doç. Dr. Nurten Türközkan başkanlığında asistan Aysel Arıcıoğlu ve Anabilim Dalına atanan 6 ihtisas öğrencisi ile rutin biyokimya laboratuvarı çalışmalarını sürdürmüştür. Biyokimya eğitim ve öğretimi Doç. Dr. Nurten Türközkan aynı yıllarda ve Anabilim Dalına sözleşmeli olarak görevlendirilen Prof. Dr. Şerafettin Özkurt tarafından yapılmıştır. Daha sonra eğitime, doktorasını 1983’te tamamlayan Dr. Aysel Arıcıoğlu katılmıştır. 1979’da biyokimya dalında doktorasını vermiş olan Dr. Nilgün Altan 1984 yılında öğretim kadrosuna katılmış, Hormon laboratuvarını devreye sokmuştur.  

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimlerinde Doktora - Yüksek Lisans Eğitimi 1985 yılında başlamıştır. Anabilim dalı hizmetleri hastane yapım süreci bittiğinde Araştırma ve Rutin hizmetleri veren iki laboratuvara ayrılmış, 1992 yılında Anabilim Dalı Araştırma laboratuvarını bünyesinde bulunduran dekanlık binasındaki Tıbbi Biyokimya departmanında yer almıştır. 1992 yılında bölüm işlevsel olarak ikiye ayrılmış,1992 yılında rutin hizmetler bugünkü Merkez Laboratuvarına aktarılmıştır. 1992’de Y. Doç. Dr Cemal Çevik Merkez laboratuvarı sorumlusu olmuştur. Prof. Dr. Cemal Çevik’in bu görevi 2002 yılına kadar devam etmiştir. Merkez laboratuvarının sorumluluğunu 2002-2004 yılları arasında Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu, 2004-2008 yılları arasında Prof. Dr. Banu Çaycı, 2008-2012 yılları arasında Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu yürütmüşlerdir.

Anabilim Başkanlığı görevini 1982-1997 yılları arasında Prof. Dr. Nurten Türközkan, 1997-2000 yılları arasında Prof. Dr. Nilgün Altan, 2000-2003 yılları arasında Prof. Dr. Nedret Kılıç, 2003-2015 yıları arasında Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu, 2015-2017 yılları arasında Prof. Dr. Ayşe Bilgihan yürütmüşlerdir. 2017 yılında Prof. Dr. Cemal Çevik Anabilim dalı başkanı olmuştur.

4 Profesör (Prof. Dr. Cemal Çevik, Prof.Dr. Hatice Paşaoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kavutçu, Prof. Dr. Neslihan Bukan)  3 Doçent (Doç. Dr. Aylin Sepici Dinçel, Doç. Dr. Özlem Gülbahar, Doç. Dr. Canan Yılmaz ), 1 Öğretim Görevlisi (Dr.Şehri Elbeg), 7 ihtisas öğrencisi,16 yüksek lisans ve 21 doktora öğrencisi kadrosu ile Türkçe ve İngilizce Tıp programlarında dönem 1, dönem 2, dönem 3 dersleri sürdürülmekte; dönem 5’te stajer doktorlara ve dönem 6’da intern doktorlara Seçmeli Klinik Biyokimya stajı kapsamında dersler verilmektedir. Uzmanlık eğitimi, Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Doktora ve Yüksek Lisans programlarına da devam etmektedir. Ayrıca G.Ü Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gölbaşı Sağlık Meslek Yüksekokulu, Çankırı-Karatekin Meslek Yüksek Okulun'da Biyokimya dersleri verilmiştir. Şu anda sadece Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi bölümü öğrencilerine Biyokimya dersleri verilmektedir.

Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından emeklilik dolaysıyla ayrılmalar olmuştur. Yedi öğretim üyesi emekliye ayrılmışlardır.

Anabilim dalımızdan emekli olan öğretim üyeleri:

1-    Prof. Dr. Nurten Türközkan (2014)

2-    Prof. Dr. Orhan Canpolat (2013)

3-    Prof. Dr. Nilgün Altan (2016)

4-    Prof. Dr. Aysel Arıcıoğlu (2016)

5-    Prof. Dr. Nedret Kılıç (2017)

6-    Prof. Dr. Ayşe Bilgihan (2017)

7-    Prof. Dr. Banu Çaycı Sivri (2017)

.