TARİHÇE

Patoloji Anabilim Dalı ilk olarak 1980 yılında Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde küçük bir odada hizmete başlamıştır.  O dönemde öğretim görevlisi Dr. Cansen Çakalır patolojinin ilk ve kurucu elemanı olarak görev almıştır. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali Ulvi Özkan kuruluş çalışmalarında geçici bir süre görev almış, daha sonra ise Hacettepe Tıp Fakültesinden Yrd.Doç. Dr. Sevgi Küllü bölüme katılmıştır.   Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden Prof.Dr. Aydın Akkaya’nın sözleşmeli olarak görevlendirildiği bu dönemde Patoloji bölümü Trafik Hastanesinin bahçesindeki prefabrik binada çalışmalarına devam etmiştir. 1985 yılında Ankara Tıp Fakültesinden Doç.Dr.Ömer Uluoğlu ve Yard.Doç.Dr.Leyla Memiş   bölümde çalışmaya başlamışlardır. Bu tarihten 1997 yılına kadar Anabilim Dalı başkanlığı görevi Prof.Dr.Ömer Uluoğlu tarafından yürütülmüştür. 1987 yılında Doç.Dr.Dr.Sevgi Küllü, Marmara Tıp Fakültesine, Doç.Dr.Cansen Çakalır ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesine  geçerek İstanbul’a taşınmışlardır.  1987 yılında    Yard.Doç.Dr.Naci Edalı  ve   1988 yılında Yard.Doç.Dr.Ömür Ataoğlu  patoloji  ailesine katılmışlardır. 1986 yılında Beşevler hastanesine taşınan patoloji bölümü, bir süre hastane içindeki birkaç odadan oluşan bölümde, daha sonra ise ön bahçede  bir  prefabrik binada  ve bir süre de yeni poliklinik binasında çalıştıktan sonra 1996 yılında şu andaki hastanenin 4. kattaki ilk bölümüne taşınmıştır. Dr.Tülin Oygür 1989 yılında öğretim görevlisi olarak  anabilim dalımıza katılmış, 1998 yılında ise Diş hekimliği fakültesinde Oral Patoloji bilim dalını kurmak üzere göreve başlamıştır.  Anabilim dalımızın ilk asistanlarından Dr.Ayşe Dursun 1990 yılında,  .Dr.Gülen Akyol  da 1992 yılında yardımcı doçent   olarak bölümümüzde  görevlerine başlamışlardır. 1997 yılında Anabilim Dalı başkanlığı görevi Prof.Dr.Leyla Memiş tarafından devralınarak 2003 yılına kadar yürütülmüştür. 1997 yılında  içinde  Dr.Aylar Poyraz uzman kadrosunda,Dr.Cem Sezer öğretim görevlisi kadrosunda göreve başlamışlardır. Dr.Cem Sezer, 2002 yılında Antalya’ya taşınarak bölümümüzden ayrılmıştır. Daha sonra sırası ile  Dr. Nalan Akyürek 2001 ve  Dr. Özlem Erdem 2002 yılında   uzman olarak bölümümüzde görev yapmaya başlamışlardır. 1999 - 2001 yılları arasında   Prof.Dr. Leyla Memiş aynı zamanda Ankara Patoloji Derneği başkanlığını yürütmüştür.  2003- 2006 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı Prof.Dr.Ayşe Dursun’a  devrolmuştur. 2004 yılında Tıp Fakültemiz Dekan yardımcısı olarak   idari görev yapan   hocamız 2006  yılında  Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanmış ve bu görevini  2008  yılına kadar devam ettirmiştir. 2005-2007 döneminde Prof.Dr.Leyla Memiş Ankara Patoloji Derneği Başkanı, Prof.Dr.Gülen Akyol 2. başkanı olarak görev yapmışlardır.  Bu dönemde,  Dr.İpek Işık Gönül ve Dr. Özgür Ekinci 2005 de öğretim görevlisi olarak görevlerine başlamışlardır. 2006 yılında Anabilim Dalı başkanlığı görevi  Prof.Dr.Gülen Akyol tarafından üstlenilmiş olup halen devam etmektedir. Dr. Pınar Uyar Göçün 2006 yılında uzman olarak patoloji ailesine katılmıştır.  Bölümümüz 2007 yılında Hastane binası 4.Kattaki şu anki yerine taşınmıştır. 2007 yılı bölümümüz için getirdiği tüm yenilikler nedeni ile duyulan mutluluklar ile başlamış olsa da, değerli  hocamız Prof.Dr.Naci Edalı’nın kaybı nedeni ile büyük üzüntü duyduğumuz bir yıl olmuştur. Aynı yıl içerisinde  bir diğer kıdemli hocamız Prof.Dr.Ömür Ataoğlu da emekli olarak bölümümüzdeki görevinden ayrılmıştır. 2008 yılında Dr. Güldal Yılmaz’ın bölümümüzde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlaması ile akademik kadro 11 kişiye ulaşmıştır. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında halen 4 Profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 12 Araştırma Görevlisi, 1 Biyolog, 9 Histoloji Teknisyeni, 5 Sekreter ve 2 Personel hizmet vermektedir.