TIPTA İLETİŞİM BECERİLERİ KURULU                                 

Prof. Dr. Bülent BOYACI  (BAŞKAN)

Prof. Dr. Meltem YALINAY

Prof. Dr. Selçuk ASLAN

Prof. Dr. Tuğba TUNÇ

Doç. Dr. Ayfer KELEŞ

Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN

Burcu GÖZÜKARA                                        (Dönem 4 Türkçe Tıp Öğrenci Temsilcisi)

Kübra SEVİM                                                 (Dönem 5 Türkçe Tıp Öğrenci Temsilcisi)

İsa DAĞLI                                                      (Dönem 6 Türkçe Tıp Öğrenci Temsilcisi)

 

Kurul Yönergesi için tıklayınız>>>

 

TIPTA İLETİŞİM BECERİLERİ DERS KURULU ÇALIŞMALARI

Tıpta iletişim becerileri ders kurulu çalışmalarına 2005 yılı ekim ayından  başlamıştır. Kurul eğitici eğitimi, mezuniyet sonrası eğitimi programlarını yürütmekte ve eğitim alan öğretim üyeleri ile birlikte öğrenci derslerini vermektedir.

İletişim Becerileri Eğitiminin Amacı

Hekim adaylarının kendine yönelik ve kişiler arası ilişkilerde farkındalık düzeyini artırmak, hasta hekim iletişiminin önemi konusunda farkındalık yaratmak, hasta ile iletişimi geliştirecek bilgi, beceri ve tutumu kazandırmak, duygusal bütünlüğünü koruyabilme becerisini geliştirerek mesleki tükenmişlikte azalma sağlamaktır. Dönem I’den itibaren öğrencilere temel iletişim becerilerini ve başarılı hasta hekim iletişimini kazandırmak üzere planlanan bu program ile eğitimin ilk  yıllarında kazanılan beceri ve tutumların mesleki yaşamda hasta ile iletişime olumlu yansıması amaçlanmaktadır.

Kurul faaliyetleri

1-Eğitici eğitimi

Eğitim profesyonel eğiticiler tarafından fakülte dışında yapılmıştır. 2005-2006 eğitim yılında 29, 2006-2007 eğitim yılında 21, 2007-2008 eğitim yılında 22 ve 2010-2011  eğitim yılında eylül ve ekim aylarında iki ayrı grup halinde 14 ve 18 öğretim üyesi olmak üzere 104 eğitici eğitim almıştır. Tüm öğretim üyeleri öğrenci ve araştırma görevlilerine  “Temel  iletişim becerisi  ve çatışma çözümü eğitimi”  vermek üzere yetiştirilmiştir.

Üç grup öğretim üyesine ayrıca “Stres yönetimi”  eğitimi verilmiştir. Bu eğiticiler dönem 2 de uygulanan stres yönetimi derslerini de vermektedir.

Eğitici eğitimi belli bir plan içinde sürdürülecektir.

2-Öğrenci eğitimi

a.Dönem I

Temel iletişim becerileri ve çatışma çözümü eğitimi  verilmektedir.

b.Dönem II

Dönem I tekrarı ile özellikle çatışma çözümü eğitimi pekiştirilmekte ve stres yönetimi eğitimi verilmektedir.

c.Dönem III

Hasta hekim görüşmesi eğitimi verilmektedir. Öğrencilere görüşme örnekleri ile görüntülü eğitim verildikten sonra standardize hastalarla uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

d-Dönem VI

Hasta hekim görüşmesi becerisi değerlendirilmesi her öğrenci için görüntü ve ses kaydı yapılması sonrasında öğretim üyelerinin öğrencilerimizle birebir değerlendirmesi ile ilk kez 2010-2011 eğitim yılında yapılacaktır

3-Mezuniyet sonrası eğitimi

2009-2010 eğitim yılından başlayarak araştırma görevlilerine iletişim becerileri ve stres yönetimi kursu yapılmıştır. İlk yılının içinde olan araştırma görevlilerine eğitim verilmesi planlanmıştır ve program sürdürülmektedir.

4-Eğitim programının geliştirilmesi

Öğretim üyeleri ile yapılan geri bildirim toplantıları ve anketlerle eğitim dokümanları yıllar içinde  geliştirilmiştir. Ayrıca öğrenci eğitimlerinde kullanılmak üzere görsel dokümanlar oluşturulmuştur (Çatışma çözümü görüntüleri, hasta hekim görüşmesi çekimleri gibi).