Gazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve sınav yönetmeliği 05.09.2017 Tarih

ve 30171  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için

bu yönetmelik geçerli olacaktır. Bu yönetmelik ile not sisteminde önemli değişlikler yapılmıştır.

Bu yönetmelik dikkate alınarak yeniden düzenlenecek olan "Tıp Fakültesi Sınav Yönergesi" en kısa sürede

öğrencilerimize duyurulacaktır. Söz konusu yönetmeliğin dikkatlice okunması rica olunur.

(05.09.2017 tarih ve 30171 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe www.orgis.gazi.edu.tr adresiden 

ulaşılabilir.)