Araştırma laboratuarında bulunan cihazlar:

• Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre 
• UV visible spektrofotometre 
• HPLC 
• Liyofilizatör 
• Homogenizatör 
• Ultrasantrifuj 
• Çalkalamalı-ısıtmalı su banyosu 
• Düşük devirli soğutmalı santrifüj 
• ELİSA okuyucu ve yıkayıcı 
• pHmetre 
• Distile su cihazı 
• Kolon kromatografisi, Gaz kromatografisi