NÖROLOJİ

RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

*Radyoloji Anabilim Dalı İçin ilan edilmiş 1014724-1014761-1014764 nolu 3 adet uzman kadrosu alım ilanı üniversitemiz rektörlüğünün 31.01.2017 tarih ve 16381 sayılı yazısına istinaden iptal edilmiştir. 

 

Önemli Not:

İlgili sonuçlar doğrultusunda başarılı olan asil adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgelerler ile birlikte ilgili Fakülteye başvurması gerekmektedir.

 

İstenilen Belgeler:

 

1Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

 

2Adli Sicil Belgesi

 

3.  İkametgah

 

4.  4 Adet Resim

 

5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti (*)

(Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir)

 

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*) Forma ulaşmak için http://personel.gazi.edu.tr/posts/view/title/formlar-168239?siteUri=personel tıklayınız.

 (Not:* Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacaktır  daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır)