BİRİMİ
ADI SOYADI
UNVANI
GÖREVİ
TELEFON
G.Ü. Tıp Fakültesi
Murat ŞAHİNGÖZ 
Fak.Sek. V.
Fakülte Sekreterliği
202 69 70
202 69 71
Dekanlık Makam Sekreterliği
TÜRKAN AKOĞUL
Aysun DEMİREL
Şef
Bilg.İşl.
Dekanlık Makam Sekreterliği
Dekanlık Makam Sekreterliği
2026900
Dekan Yardımcıları Sekreterliği
Kudret PENEZOĞLU
Bilg.İşl.
Dekan Yardımcıları Sekreterliği
2026989
 
Fakülte Sekreterliği
Özlem AKGÜMÜŞ
Berna IŞIK
V.H.K.İ.
Şirket Elemanı
Fakülte Sekreterliği Yazı İşleri
2026970
2026971
Satınalma Birimi
Hülya KAPLAN GÜNEŞ
Bilg.İşl.
Birim Sorumlusu
2024689
Taşınır Kayıt Birimi
Sakine ÖĞRETMEN 
İbrahim USLU
Ayn.Say.
Hizmetli
Birim Sorumlusu
Birim Memuru
2024751
 
Tahakkuk Birimi
Adem AĞAOĞLU
Hüseyin DEMİRCAN
Ayşe Özlem ACAR
Hüseyin BULUT
Uğur AYDIN
Şef
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Birim Sorumlusu
Birim Memuru
Ek Dersler + C Puanları + Fiili Hizmet
Yolluklar + D Puanları
 
2026995
2024751
2024208
2024208
Akademik Personel İşler Birimi
Hatice IŞIK
Asude Efe BAŞOKUR
Aysun GÜL
Hasret ÖZER
Hande BALCI
Hacer OKYAY
Gülay KÖKTAŞ
V.H.K.İ.
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Şirket  Elemanı
Şirket  Elemanı
Memur
Bilg. İşletmeni
Birim Sorumlusu
Birim Memuru
Birim Memuru
Birim Elemanı
Birim Elemanı
Birim Memuru
Birim Memuru
202 69 74
202 47 38 
 
 
 
 
Arşiv Birimi

Bülent AYDİLEK

İsmail EĞİLMEZ

V.H.K.İ.

Şirket  Elemanı

Birim Sorumlusu

Birim Elemanı

 
İdari Personel Birimi
Selma KELEŞ
Tahir YILMAZ
Şef
Bilg.İşl.
Birim Sorumlusu
Ek Ders Görevlendirmeleri
2024693
Öğrenci İşleri Birimi
Songül TUNCAL 
Sezer ATALAY
Buket BARAN
Meliha SAVRAN
Zeliha KARTAL
Hüsniye SAMSİ
Duygu ÇEMEREZ
Adnan KOÇAK
Şef
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Ayn.Saym.
Bilg.İşl.
V.H.K.İ.
Birim Sorumlusu
Birim Memuru
Birim Memuru
Birim Memuru
Birim Memuru
Birim Memuru  (Öğrenci Sigorta Girişleri)
Birim Memuru
Birim Memuru
2026992
 
 
 
 
 
 
 
2024693
Bilgi İşlem Birimi
Özden KOYLAŞ
V.H.K.İ.
Birim Sorumlusu
2026964
Yazı İşleri Birimi
Elif Tülin POYRAZ
Neşe Hacer ESERCİ
Dilek ATAK
Leyla ÇAMKERTEN
 
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
 
Birim Sorumlusu(EBYS Fak. Sorumlusu)
Birim Memuru (EBYS Fak. Sorumlusu)
Birim Memuru (EBYS Fak. Sorumlusu)
Birim Memuru
 
2026969
 
 
 
 
Dış İlişkiler Birimi
Nergiz ÇAMKERTEN AĞCA   
Bilg.İşl.
Birim Elemanı
2024696
Etik Kurul
Handan OCAKTAN
Şerife ÇİÇEK
V.H.K.İ.
Bilg.İşl.
Birim Sorumlusu
Birim Memuru
2026958
 
Sınav Merkezi
Azime KİBAR
Nefise BAYRAK
Emine Gülseren KOÇ
Zeynep BAKAN
Hüseyin KARAMAN
Bilg.İşl.
Bilg.İşl.
Sağ.Tek.Yrd.
Şirket Elemanı
V.H.K.İ.
Birim Memuru
Birim Memuru
Birim Memuru
Birim Elemanı
Fotokopi ve Baskı
2024718
2024719
 
 
 
Eğitim Koordinatörlüğü
Gonca ERDAL
 
Nermin KAYNAK
 
V.H.K.İ.
Bilg.İşl.
Memur
 
Birim Memuru
Birim Memuru
Birim Memuru
 
2024683
Sosyal Hizmetler ve Dergi
Saliha ŞEN
Sosyal Çalışmacı
Birim Sorumlusu
2024656
Evrak Dağıtım Birimi
Mete ALEÇAKIR (Evrak Dağ.)
Eyüp GÖÇER (Evrak Dağ.)
Fikret ÖZDEMİR (Evrak Dağ.)
Mehmet ERÖKSÜZ
Erdinç KOÇAK
V.H.K.İ.
Tekn.Yard.
Şirket Elemanı
Hizmetli
Şirket Elemanı
Birim Sorumlusu
Evrak Dağıtım
Evrak Dağıtım
Evrak Dağıtım
Birim Elemanı
2024669
Medya Merkezi
Yekta YAKAL
 
Şirket Elemanı
 
Birim Elemanı
 
2024725
 
Teknik Hizmetler, E-Blok 9. Kat Derslikleri ve Kare Çarşı
 
Zübeyir KORKMAZ 
Murat TOPÇAM
Mürsel  ÖZÇAM
Dursun DUMAN
Recai DALDAL
Sinan DERE
Recep KALMAZ
Ömer  GÜNEY (Evrak Dağ.)
V.H.K.İ.
Hastabakıcı
Tek.Yard.
Bilg.İşl.
V.H.K.İ.
Bilg.İşl.
Hizmetli
Bekçi
Derslik ve Amfiler
Derslik ve Amfiler
Derslik ve Amfiler
Birim Memuru
Kare Çarşı Okuma Salonu
E Blok 9.Kat Derslikler 
E Blok 9. Kat Okuma Salonu
E Blok 9.Kat Anabilim Dalı
Evrak Dağıtım (E Blok)
2026925
2026925
 
2027468
2027479
2027446
 
Dahili ve Temel Tıp Bilimleri Böl.Bşk.Sekreterliği
Zehra KAPLAN
Atalay Atakul
Bilg.İşl.
Sağ.Tek.Yard.
Bölüm Başkanlıkları Sekreteri
Bölüm Evrak İşleri
2024658
Anatomi ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalları Sekreterliği
İklim ALTINOK
Grafiker
Anabilim Dalı Başkanlıkları Sekreteri
2024616
Biyofizik ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalları Sekreterliği
Fatma PEHLİVAN
Bilg.İşl.
Anabilim Dalı Başkanlıkları Sekreteri
2024647
Histoloji ve Embriyoloji ve Fizyoloji Anabilim Dalları Sekreterliği
Fadimeana Gül ERMİŞ
Bilg.İşl.
Anabilim Dalı Başkanlıkları Sekreteri
2026906
Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Anabilim Dalları Sekreterliği
Yıldız DEMİRKAN
Bilg.İşl.
Anabilim Dalı Başkanlıkları Sekreteri
2026979
Tıbbi Biyoloji ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları Sekreterliği
Meryem ARSLAN
 
Bilg.İşl.
 
Anabilim Dalı Başkanlıkları Sekreteri
2024654
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Sekreterliği
Mehtap TIRPAN
Şirket Elemanı
Anabilim Dalı Başkanlığı Sekreteri
2024636
Tıp Etiği ve Tıp Tarihi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalları Sekreterliği
Fatma KÖSE
Şirket Elemanı
Anabilim Dalı Başkanlıkları Sekreteri
2027445
Küçük Çalışma Grupları E Blok
Meltem BULUT
V.H.K.İ. Memur
KBE/PDÖ Kurulları
2027447
2027479
Laboratuvarlar ve Deney Hayvanları Merkezi
Hüseyin KILIÇ
Recep ORHAN
Aykut SEYREK
Esra KÜÇÜK
Ebru AYTEKİN
Işıl KÜÇÜN KİRAZ
Başak OKUDUCU
Berrin ÖZTÜRK
Yasemin ÜNAL
Gazi ÖZCAN
Ömer ÇOTUROĞLU
Laborant
Sağlık Tek.
Laborant
Laborant
Biyolog
Biyolog
Biyolog
Sağlık Tekn.
Sağlık Mem.
Hastabakıcı
Memur