Sevgili öğrencilerimiz teorik derslerinizin geri kalan kısımları hazırlanarak bazı sınıflar için sisteme yüklenmiş, bazı sınıflarda ise yükleme devam etmektedir. Klinik dönem staj derslerinin teorik kısımları da son bir kez kontrol edilip sisteme yüklenecek ve sizler içinde sisteme erişim en geç pazartesi mümkün olacaktır.
 
Bulut sistemine ilişkin önemli bir nokta taahhütnameyi iyi okumanız ve yasal sorumluluklarınızın bilincinde hareket etmeniz gerektiğidir.
 
 
Sisteme nasıl giriş yapacağınız aşağıdaki dosyada gösterilmiştir.
 
 
Lütfen ilgili belgeleri okuyun, sisteme giriş yapmanız için gerekenleri atlamayiniz.
 
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI