Müfredat güncelleme çalışmaları nedeniyle Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde bir takım karışıklıklar yaşanmaktadır. Sene tekrarı yapan bazı öğrencilerimiz kayıtlı oldukları yıl nedeniyle bir üst sınıfta görülmektedir. 

Yönergemizin 12. maddesi 2. bendine göre "Ön koşullu olan temel ve klinik bilimler derslerini (eski kodu TBD-100 - 200 - 300 yeni kodu TIP 100 - 200 - 300 ) başarmadan bir üst sınıfa devam edilmesi ve üst sınıftan ders alınması mümkün değildir. Bu durumda ki öğrencilerimizin 21.09.2018 tarih 23:59 saatine kadar okuyacakları sınıfın dersini alarak onaylamaları gerekmektedir. Söz konusu yalnışlık öğrenci tarafından düzeltilmez ise danışman onayı yapılması mümkün olamayacağından öğrencinin kayıt işleminde sıkıntı yaşanacaktır önemle duyurulur.