COVID-19 PANDEMİSİ KOMİSYONU KARARLARI

 1. Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin sağlık nedeniyle idari izinli sayılabilmesi için hastalık süreci devam eden kanser veya organ nakli gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olma şartı aranmaktadır. Bu durumdaki personelimizin başvuruları birimlerce kabul edilerek uygunluğunun Rektörlüğümüz tarafından değerlendirilmesine,

 

 1. Lisansüstü eğitim öğretiminde gereklilik durumunda programlardaki yeterlilik sınavlarının, tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının kayıt altına alınarak denetlenebilir olması şartıyla dijital ortamda yapılabilmesine,

 

 1. İntörnlük uygulamalarının tatil kapsamına alınmasına,

 

 1. Üniversitemize bağlı anaokullarının 16 Mart 2020 tarihinden itibaren iki hafta süreyle tatil edilmesine,

 

 1. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimizde acil ve kanser ameliyatları dışındaki ameliyatların ertelenmesine,

 

 1. Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına,

 

 1. Sağlık Bilimleri Fakültesinde danışmanlık hizmetlerinin durdurulmasına,

 

 1. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimizde acil olmayan poliklinik hizmetlerinin mağduriyet oluşturmayacak şekilde mümkün olduğunca azaltılmasına,

 

 1. İdari olarak yapılması zorunlu toplantılarda, katılımcılar arasında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeninin oluşturulmasına,

 

 1. Tüm akademik ve idari birimlerle, yemekhane, diğer tesisler ve ulaşım araçlarında başlanan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin sürdürülmesine,

 

 1. Kütüphane, okuma salonları ve spor tesislerinin geçici olarak kapatılmasına,

 

 1. Yemekhanelerde kullanım alanlarının genişletilmesine (Öğrenci yemekhanelerinin de kullanılması vb.), öğle yemek saatlerinin 12.00-14.00 olarak değiştirilmesine, bireyler arasında sosyal mesafe korunacak şekilde oturma düzeninin sağlanmasına,

 

 1. Tüm birimlerde COVID-19’a karşı bilgilendirici afişler asılmasına, personelin Sağlık Bakanlığı resmî internet sitesindeki bilgilendirici videoları izlemelerinin sağlanmasına (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19-videolar),

karar verilmiştir. 17.03.2020